Czym różni się wypadek od kolizji?

0
1899

Nieostrożna jazda, pośpiech, duży tłok, niesprzyjające warunki pogodowe – to wszystko może prowadzić do powstania rozmaitych zdarzeń drogowych. Zajścia komunikacyjne, w zależności od tego, jakiego rodzaju szkody za sobą pociągają, dzielą się natomiast na dwie podstawowe kategorie, w tym – wypadek drogowy oraz kolizję drogową. Często, mylnie, oba te terminy są ze sobą łączone, będąc uznawane za synonimy tych samych czy też podobnych w swym charakterze sytuacji, niemniej jednak nie jest to z prawnego punktu widzenia to samo. O różnicy między oboma pojęciami, dowiecie się Państwo z poniższych fragmentów naszego wirtualnego informatora. Zapraszamy do poczytania przygotowanego z myślą o Was profesjonalnego poradnika.

odszkodowanie z oc sprawcy
odszkodowania z oc

Z relacji policyjnych na przestrzeni ostatnich lat jednoznacznie wynika, iż ilość zdarzeń kwalifikowanych formalnie jako wypadek czy też kolizja nadal niestety jest w naszym kraju na wysokim poziomie. Zwiększa się także liczba zmotoryzowanych, którzy doświadczają swych pierwszych zajść komunikacyjnych. Niestety wielokrotnie są oni kompletnie nieświadomi tego, w jakim rodzaju zdarzeń drogowych uczestniczą. Warto zatem wykazać się biegłą znajomością przynajmniej minimalnego zakresu przepisów prawnych. Istnieją pewne formalne definicje dwóch najpopularniejszych zdarzeń do jakich dochodzi na trasie – kolizji i wypadku.

Kolizja

Mianem kolizji określa się takie zajście o charakterze komunikacyjnym, które wiąże się wyłącznie ze stratami materialnymi. Co przez to rozumieć? Otóż w grę wchodzą tu wyłącznie uszkodzenia mechaniczne pojazdów, a nie obrażenia czy urazy ludzi będących uczestnikami stłuczki. O kolizji mówi się także wtedy, kiedy u jednego z uczestników zdarzenia pojawiły się szkody osobowe wywołujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, ale trwający krócej niż siedem dni.

odszkodowanie z oc sprawcy

Czym różni się wypadek od kolizji?

Przy tego rodzaju zajściach raczej nie ma poważnych skutków, więc czasami nie jest nawet wymagane ściąganie na miejsce służb mundurowych i ich interweniowanie. Kiedy do kolizji dojdzie z kolei, potrzebne jest, aby jej uczestnicy zachowali się w ściśle określony sposób, a mianowicie – usunęli zawadzające na drodze pojazdy biorące udział w stłuczce, a następnie rozpoczęli ustalanie faktów i dokładnych przyczyn zdarzenia, celem dojścia do porozumienia. Sprawa jest zakończona w momencie, kiedy jedna ze stron przyzna się do popełnionej winy i przyjmie na siebie rolę sprawcy kolizji. O ile nikt nie został poszkodowany, wystarczy sporządzić stosowne oświadczenie, jakie powinno być skierowane do towarzystwa ubezpieczeniowego i dlatego podpisane przez obojga – sprawcę i poszkodowanego.

W formularzu obowiązkowo trzeba zawrzeć następujące dane – dane personalne sprawcy zdarzenia, kategorię jego prawa jazdy oraz numer, numer towarzystwa ubezpieczeniowego i polisy a także należy wyszczególnić czas obowiązywania tejże polisy. Niezbędne jest również szczegółowe ujęcie okoliczności kolizji.

Wypadek drogowy

Jako wypadek drogowy, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, rozumie się natomiast zajście komunikacyjne, w ramach którego doszło do jakichś obrażeń cielesnych uczestników zdarzenia, stworzona została szkoda w mieniu czy też pojawiła się ofiara śmiertelna. Obrażenia ciała rozumiane są w tym momencie, jako uszczerbek na zdrowiu trwający dłużej niż siedem dni. Jeżeli dojdzie do wypadku, konieczne jest w pierwszej kolejności zawiadomienie służb mundurowych, w tym policji a niekiedy i straży pożarnej.

Ponadto potrzeba także wezwać w przypadku gdy są poszkodowani – pogotowie ratunkowe. Pojazdy, w odróżnieniu od kolizji, podczas wypadku drogowego nie powinny być przestawiane. W celach bezpieczeństwa wymagane jest jednakże stosowne zabezpieczenie terenu, na jakim doszło do zdarzenia. W tym celu przydatne będzie rozstawienie trójkątów ostrzegawczych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here