Odszkodowanie za pobicie

0
33653

Kiedy staniesz się poszkodowanym na skutek pobicia, udowodnienie tego po to, aby otrzymać stosowne odszkodowanie wcale nie jest łatwe. Powołując się na istniejące przepisy prawne, konieczne jest wykazanie, kto jest winny zajścia, a następnie po wskazaniu konkretnego sprawcy musi on zostać uznany. Jeżeli tak się wstanie, wtedy możemy rozpocząć ubieganie się o otrzymanie stosownej rekompensaty finansowej. Takie regulacje prawne prezentuje artykuł 415 Kodeksu Cywilnego, wedle którego – odpowiedzialność opiera się na winie sprawcy szkody. W praktyce – za szkodę odpowiedzialność ponosi ten, którego zachowanie stanowi źródło wyżej wymienionej szkody.

odszkodowania z oc

Jeżeli doskonale wiemy i potrafimy udowodnić, kto zgotował nam szkodę w postaci pobicia, wszczęta zostaje sprawa karna. Istnieje kilka jej podstaw, w zależności od tego, o jakim typie napadu mówimy – naruszenie nietykalności cielesnej, ciężki uszczerbek poniesiony na zdrowiu, rozstrój zdrowia itd.

Jako pobicie pod względem prawnym rozumie się natomiast napaść na poszkodowanego dokonywaną fizycznie, przez kilka osób, prowadzącą do zagrożenia utracenia zdrowia, bądź nawet życia. W związku z obowiązującymi przepisami prawnymi, istnieje zasadnicza różnica między bójką a pobiciem – bity uczestniczy w bójce, pobicie natomiast to napaść, która wiąże się z niebezpieczeństwem stracenia zdrowia.

Jeżeli dojdzie do pobicia, zawsze poszkodowany ma prawo ubiegać się o wypłatę właściwej rekompensaty za poniesione cierpienie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Krzywdę rozumie się tu jako ból wywołany złamaniami, oszpeceniem, doznanymi obrażeniami, ale także pogorszeniem się stanu psychicznego.

Odszkodowanie za pobicie

odszkodowanie z oc sprawcy

Na tej podstawie można starać się o otrzymanie odszkodowania, które z kolei obejmie kompleksowe pokrycie wszelkich należnych kosztów leczenia, rehabilitacji, opłat za dojazdy do placówek medycznych, zabiegi, wydatki na specjalistów, a także utracony zarobek.

Sprawę o pobicie zaleca się rozpocząć od sformułowania konkretnego pozwu, jaki następnie powinien trafić do sądu rejonowego, wydziału cywilnego. Wybieramy odpowiednią placówkę, w zależności od tego, gdzie zamieszkuje poszkodowany bądź gdzie doszło do zdarzenia.

Istnieje także sposobność wcześniejszego przesłania do winnego zdarzenia przedsądowego wezwania do rekompensaty w postaci wypłaty odszkodowania indywidualnie, samodzielnie, ale jest to nie przymusowe zobowiązanie narzucane na sprawcę, lecz dobrowolne świadczenie, na które może się winny zdecydować, więc mało kiedy kończy się to otrzymaniem przez poszkodowanego należnego mu zadośćuczynienia tak szybko.

Kiedy jednak osoba, która przyczyniła się do powstania naszych krzywd poczuje się do odpowiedzialności i ruszy ją sumienie, a co za tym idzie zdecyduje się na wypłacenie nam stosownej kwoty na etapie wezwania przedsądowego, jak najbardziej warto zdecydować się na polubowne rozstrzygnięcie sprawy.

Dobrze jest wynająć wówczas dobrego prawnika, który wywalczy w naszym imieniu odpowiednią kwotę, a tym samym pozwoli nam uniknąć męczącego, trudnego i żmudnego procesu. Mimo tego, że decydując się na podpisanie ugody z osobą, która jest winna pobicia, pokrzywdzony musi pójść na pewne ustępstwa natury finansowej, taki wariant jest lepszym rozwiązaniem niż postępowanie sądowe.

odszkodowanie z oc sprawcy

Zgodnie z przepisami prawnymi, istnieje opcja starania się o naprawę szkody i pozyskanie rekompensaty za dokonane pobicie na etapie postępowania karnego, lecz dużo wyższe sumy pieniężne obowiązują wtedy, kiedy wniesiemy sprawę do sądu cywilnego. Powodem tego jest fakt, iż w sądach karnych dodatkowa rekompensata za pobicie jest traktowana jako zbędny wariant kary wymierzany winnemu. Co więcej, często pada postanowienie o połączeniu odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.

Niezależnie od tego jednak, którą drogę do pozyskania odszkodowania ostatecznie wybierzemy, zawsze nie obejdzie się w celu ubiegania się o otrzymanie stosownego zadośćuczynienia pieniężnego bez wskazania konkretnych danych osoby winnej. W przypadku pobicia rozumianego jako napaść na ulicy czy w sklepie dokonaną przez przypadkowe osoby, wskazujemy na nie jako na sprawcę, kiedy zaś do pobicia i poniesienia wynikających z tego szkód dochodzi na przykład na dyskotece bądź w klubie, a winnymi są ochroniarze, wówczas poszkodowany powinien za doznane krzywdy pozwać właściciela obiektu, w którym doszło do niefortunnego w skutkach zdarzenia.

Zawsze rozpoczęcie sprawy na drodze sądowej wiąże się natomiast z odpowiednimi kosztami, jakie są ponoszone z tego tytułu. I tak, kiedy wnosimy powództwo cywilne, musimy się przygotować na opłaty za dokonanie wpisu sądowego. Wedle ustalonych kwot, suma jaką formułujący pozew będzie musiał wnieść stanowi pięć procent wartości przedmiotu sporu.

Na tym jednakże wymaganych opłat nie koniec. Równie ważne okazują się także regulacje kosztów powołania biegłych sądowych. W przypadku sprawy sądowej o odszkodowanie za pobicie, dobrze jest nie występować samodzielnie, lecz warto być wspartym przez doświadczonego i profesjonalnego pełnomocnika, który będzie nas należycie reprezentował.

Tym bardziej jest to istotne z tego względu, że rozprawy są długotrwałe i mocno wyczerpujące psychicznie, a także bardzo stresujące. Konieczne jest wykazanie się świetną znajomość procedur sądowych, wiedzą na temat formułowania zarzutów, praktyką przesłuchiwania świadków itd. W tym wszystkim pomoże nam więc pełnomocnik, który jednakże policzy sobie wynagrodzenie za prowadzenie naszej sprawy, ale biorąc pod uwagę możliwość otrzymania rekompensaty finansowej, jak najbardziej przyda się takiego specjalistę wynająć.

Cała sprawa rozstrzygnięta zostanie prawdopodobnie w oparciu o kilka rozpraw, jakie wymagają składania zeznań i kompletowania materiału dowodowego. Jeżeli sprawa wreszcie zostanie rozstrzygnięta z korzyścią dla poszkodowanego na skutek pobicia, niezbędne jest skierowanie egzekucji do komornik, który będzie zobowiązany do właściwego wykonania czynności polegających na zabezpieczeniu majątku osoby winnej całego zajścia.

[Głosów:8    Średnia:2.8/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here