Cesja praw przy umowach ubezpieczenia: czym jest i jak działa?

0
2116

Jeżeli działasz jako prawowity przedsiębiorca, koniecznie powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeniowym, którego oferta będzie dla Ciebie atrakcyjna w swych warunkach po to, aby umożliwić zabezpieczenie na wszelki wypadek wszelkich rzeczy dla Ciebie w jakimś stopniu cennych i wartościowych – zwłaszcza z perspektywy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczego.

odszkodowania z oc

Co więcej, bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy prowadzący podmioty gospodarcze decydowali się na zawieranie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie rzecz biorąc – OC. Po co takie formy ochronne? Kiedy one działają? Co wiąże się z ich posiadaniem? Otóż dzięki zaopatrzeniu się w tego typu ubezpieczenie, przedsiębiorca ma okazję do tego, żeby zredukować szkody, jakie powstają w okresie prowadzenia przez niego danej działalności. Zakres uznawanych przez ubezpieczycieli szkód jest natomiast na tyle szeroki, że naprawdę warto tematem zainteresować się bardziej.

A zatem, kiedy w praktyce dojdzie do pojawienia się strat mniejszych czy większych skalą i swym zasięgiem, niezbędne jest, żeby poszkodowany natychmiast zgłosił się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną polisę. Na tej podstawie może się on ubiegać o wypłatę odpowiedniego, należnego mu z tytułu poniesionych strat – odszkodowania. I tak samo zwrócenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego to jedno.

Dużo bardziej istotne jest przygotowanie niezbitych dowodów przesądzających na naszą korzyść i w tym wypadku w grę wchodzi przykładowo zebranie stosownej dokumentacji.

odszkodowanie z oc sprawcy

Warto zwrócić uwagę na to, że towarzystwo prowadzi procedurę, zgodnie z przyjętymi zasadami i odgórnie narzuconymi normami prawnymi. Mamy tu do czynienia z procedurą tak zwanej likwidacji szkody. Polega to w praktyce na ustalaniu dokładnych okoliczności zdarzeń, w jakich doszło do wyrządzenia nam szkód. Następnie, w oparciu o zgromadzone dane, dochodzi do dokładnego oszacowania wartości strat.

odszkodowanie z oc sprawcy

Cesja praw przy umowach ubezpieczenia: czym jest i jak działa?

Do charakterystycznych elementów procedury ubezpieczeniowej zalicza się natomiast między innymi cesję odszkodowania. Opiera się to na instytucji prawa cywilnego, która wiąże się z przeniesieniem praw z wierzytelności na daną osobę. W praktyce jest to nic innego jak włączenie w sprawę osoby trzeciej określanej mianem cesjonariusza, która nabywa prawo do wypłaty określonego odszkodowania w ustalonej kwocie. Jeżeli chodzi o umowy cesji, to są one bardzo często zawierane właśnie przy wielorakich typach umów ubezpieczeniowych.

Ponadto umowa ta występuje także przy umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia kredytów hipotecznych, a zatem można mówić o dość szerokim zakresie tego typu umów.

Niezależnie jednak od tego, o jakim wariancie umowy cesji odszkodowania mówimy, zawsze wymogi, co do jej sporządzenia są identyczne – dokument ma być sporządzony na piśmie, po to, aby wszystko było podane czarne na białym. W nim określa się jednoznacznie podmiot cedujący prawo, a także osobę trzecią, która pełni rolę cesjonariusza, czyli owe prawo nabywa. Co więcej, podkreślić należy tym samym stosunek prawny z jakiego nabycie owych praw przez cesjonariusza wynika. Nie obejdzie się również bez określenia przedmiotu cesji.

W momencie, gdy ubezpieczający się dokonuje zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem, przedmiot cesji w zasadzie nie istnieje, ale pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do szkody i wtedy umowa cesji zostaje zawarta. I tak nierzadko zdarza się wtedy, kiedy w grę wchodzą rozmaite formy – obligatoryjne i dodatkowe ubezpieczeń komunikacyjnych. Istnieje także sposobność poddania scedowaniu prawa do odszkodowania na etapie zawierania umowy ubezpieczenia. Jeżeli chodzi przykładowo o ubezpieczenie kredytu hipotecznego, to rolę cesjonariusza pełni tu instytucja bankowa.

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here