Odzyskiwanie ubezpieczeń. Dochodzenie odszkodowań z OC, AC i NNW

0
1914

Do zdecydowanie najbardziej popularnych form ubezpieczeń na rynku zaliczyć należy klasyczne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które doskonale znane jest pod skrótem OC. Jest to polisa, którą musi mieć wykupioną każdy posiadacz auta, niezależnie od tego, jak często i w jakim stopniu uczestniczy on w ruchu drogowym, jakim jeździ autem, gdzie się przemieszcza i ile ma lat. Niemniej jednak samo ubezpieczenie OC to zaledwie minimum tego, co towarzystwa oferują swym klientom. Istnieje jeszcze szereg innych świadczeń, wśród których warto wyszczególnić dwa dobrowolne, dodatkowe warianty ubezpieczenia, jakim jest NNW oraz AC.

odszkodowania z oc

Wszystkie trzy wyżej wymienione ubezpieczenia dają sposobność przede wszystkim pozyskania odpowiednich form rekompensaty w momencie, gdy ubezpieczony stanie się poszkodowanym na skutek niefortunnych zdarzeń komunikacyjnych z jego udziałem. Poniżej przedstawimy kilka wskazówek dotyczących efektywnego procesu odzyskiwania ubezpieczeń oraz cenne porady odnoszące się do tego, w jaki sposób dochodzić odszkodowań z tytułu OC, AC oraz NNW.

Ubezpieczenie OC

W tym wypadku jest to standard, którego przestrzegać powinni wszyscy zmotoryzowani.

Ten rodzaj polisy określa się jako jedno ze świadczeń kwalifikowanych do grupy ubezpieczeń majątkowych, które stosownie zabezpiecza właściciela wozu przed ekonomicznymi rezultatami szkód, jakie wyrządzone zostaną w ramach zajścia komunikacyjnego osobom trzecim.

Jeżeli chodzi natomiast o odzyskiwanie odszkodowań z tego rodzaju ubezpieczenia, to następuje to wtedy, kiedy osoba jaka jest ubezpieczona doprowadziła do zdarzenia, które wywołało pewne szkody i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, zobowiązana jest ona do naprawienia tychże zniszczeń. Jeżeli przykładowo zmotoryzowany winny zajścia nie posiadałby ubezpieczenia OC, niestety prawdopodobnie zmuszony byłby ponieść solidne konsekwencje niespełnienia odgórnie narzuconego wymogu, a co za tym idzie – musiałby wypłacić daną kwotę odszkodowania osobie poszkodowanej samodzielnie, z własnej ręki.

Co do samego charakteru odszkodowania pozyskiwanego w ramach polisy OC, to w zasadzie można tu wspomnieć o rozlicznych roszczeniach odszkodowawczych, jakie obejmuje to świadczenie. Generalnie, gdy dochodzi do uszkodzeń pojazdów, które są zdecydowanie najczęstszymi przypadkami szkód materialnych, czyli inaczej rzeczowych, towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę należności obejmujących pokrycie kosztów dotyczących reperacji zniszczonego wozu.

odszkodowanie z oc sprawcy

W tym celu wykonywany jest kosztorys, a wcześniej gruntowna analiza i na jej podstawie szczegółowa ocena zniszczonego mienia. Jeżeli natomiast dojdzie do szkody wyrządzonej w ramach szkód osobowych, a więc urazów, rozstroju zdrowia, śmierci, uszkodzeń ciała, wtedy zakład ubezpieczeniowy ma do wypłacenia roszczenia następujące: zwrot pieniędzy traconych w ramach regulowania kosztów procesu leczenia, zakupu medykamentów, sprzętu medycznego, korzystania z rehabilitacji, pobytu w szpitalu, zabiegów.

Rekompensowana jest też utrata pieniędzy z tytułu niemożności wykonywania pracy zarobkowej, zadośćuczynienie wypłacane jako rekompensata poniesionej krzywdy, renty, zwroty kosztów organizacji uroczystości pogrzebowych itd. Na wypłatę świadczenia ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia zgłoszenia wyrządzonej szkody przez osobę poszkodowaną. Kiedy zaś w przeciągu wskazanych tu 30 dni nie ma możliwości określenia i ustalenia konkretów dotyczących wysokości odszkodowania, wtedy rekompensata powinna być wypłacona w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wyjaśnienia sprawy.

Ubezpieczenie NNW

To dodatkowa forma ubezpieczenia, która obejmuje ochronę zarówno kierowców, jak także przewożonych przez nich pasażerów ubezpieczonego wozu. Składka nie jest tu bardzo wysoka, wręcz można stwierdzić, iż jest ona przystępna cenowo, natomiast roszczeń można wysuwać wiele, gdyż zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest naprawdę spory.

Odzyskiwanie ubezpieczeń. Dochodzenie odszkodowań z OC, AC i NNW

Dochodzenie odszkodowań w ramach polis NNW opiera się na tak zwanym OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stanowiących zbiór norm prawnych, regulacji i przepisów określających zarówno przedmiot ubezpieczenia, jak także jego skalę, obowiązkowe terminy zgłaszania roszczeń oraz wypłaty. Przeważnie kwoty ubezpieczenia NNW to nieduże sumki wynoszące między 5 a 12 tys. złotych, ale jeżeli dojdzie do wypadku o charakterze komunikacyjnym, można ubiegać się o uzyskanie podwójnych rekompensat – zarówno z NNW, jak i polisy OC.

Ubezpieczenie AC

AC to standardowe autocasco, które jest dobrowolne, nieprzymusowe, ale które warto mieć jako zabezpieczenie na wypadek rozmaitych zdarzeń losowych. Jest to ochrona auta w przypadku, kiedy dojdzie do jego dużych zniszczeń, kiedy pojazd stanie się przedmiotem kradzieży lub utraci czy uszkodzone zostanie jego wyposażenie.

Pod uwagę brane są przy roszczeniach wysuwanych względem towarzystw ubezpieczeniowych zarówno takie sytuacje, w jakich zawinił czy też miał na nie wpływ właściciel ubezpieczonego pojazdu, jak także i zdarzenia losowe, zupełnie od właścicieli aut niezależne. To, jak duża składka będzie wiązała się z opłacaniem AC, zależne jest natomiast przede wszystkim od tego, jak szeroką chcemy mieć polisę.

odszkodowanie z oc sprawcy

Najczęściej ubezpieczyciele przedstawiają swym klientom rozległy zakres dodatków, w tym kompleksowy serwis jaki uwzględnia przykładowo darmowy samochód zastępczy, reperację wozu w serwisie autoryzowanym ubezpieczyciela, ubezpieczenie bagażu, pokrywanie kosztów wynajęcia noclegu w hotelach na czas realizacji prac naprawczych samochodu.

Chcąc odzyskać odszkodowanie w ramach AC, należy – zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowe, udowodnić jej wyrządzenie, a później przeprowadzane jest postępowanie likwidacyjne ubezpieczyciela, na koniec następuje wyplata odszkodowania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here