Wypadek kandydata na pracownika na terenie firmy

0
2204

Tereny firmy i zakładów pracy odwiedzane są często przez różnych gości, w tym przez kandydatów na pracowników. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której przyszły potencjalny pracownik firmy przewróci się na terenie zakładu pracy wychodząc po rozmowie kwalifikacyjnej. Z osobą tą nie jest jeszcze podpisana umowa o pracę i nie wiadomo jeszcze czy w ogóle zostanie podpisana, gdyż proces rekrutacyjny trwa. Zatem osoby tej jeszcze nic nie z firmą. Rodzi się wówczas pytanie, jak interpretować taki wypadek?

odszkodowania z oc

Wypadek osoby prywatnej (nie zatrudnionej w danej firmie) na terenie zakładu pracy, należy rozpatrywać w kategorii odpowiedzialności cywilnej właściciela, lub zarządcy terenu.

Podstawowym obowiązkiem właściciela/zarządcy jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z nieruchomości.

odszkodowanie z oc sprawcy

Pod pojęciem zarządzania obiektem budowlanym rozumie się w szczególności podejmowanie czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego. Do tych obowiązków zalicza się:

Uwaga

Szczegółowe zasady przebywania osób niezatrudnionych na terenie zakładu pracy powinien ustalić pracodawca, a stosować się do nich muszą pracownicy oraz goście, którzy powinni być z nimi uprzednio zapoznani.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie

W związku z zaistniałym wypadkiem na terenie zakładu pracy, poszkodowany może dochodzić od pracodawcy (właściciela/zarządcy terenu) świadczeń odszkodowawczych, wymienionych w Kodeksie cywilnym, czyli o:

 • jednorazowe odszkodowanie,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenie, rehabilitacji itp.),
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
 • rentę uzupełniającą,
 • zwrot utraconych dochodów.

Ważne

Zarządcy nieruchomości zobowiązani są zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

W przypadku gdy doszło do wypadku na terenie zakładu pracy poszkodowany powinien zwrócić się z roszczeniem odszkodowawczym do zarządcy budynku. Aby roszczenie było skuteczne i doprowadziło do wypłaty świadczenia pieniężnego, poszkodowany powinien udowodnić:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • powstanie szkody,
 • że szkodę spowodowało zaniechanie ze strony właściciela lub zarządcy obiektu, z którym Kodeks cywilny wiąże obowiązek odszkodowawczy,
 • związek przyczynowy między szkodą a zaniechaniem.

Rada

Dla celów dowodowych warto:

 • spisać zeznania świadków,
 • sfotografować miejsce zdarzenia,
 • ustalić, czy w okolicy, gdzie doszło do wypadku, funkcjonuje monitoring.

 

Podstawa prawna

 • art.: 415; art. 429; art. 435; art. 444 – art. 446 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.),
 • art. 61; art. 62 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
 • §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U .z 2013r., poz.1616).

Halina Góralska
Gł. Specjalista ds. bhp wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp
Ekspert Portalu BHP PortalBHP.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here