Wypadek przy pracy. Czy należy mi się odszkodowanie i jak się o nie starać?

0
2658

Wypadek przy pracy. Czy należy mi się odszkodowanie i jak się o nie starać?Jeżeli popatrzymy na rok 2014, to szybko się przekonamy, że 88 000 Polaków, uległo wówczas wypadkom przy pracy, a to oznacza, że w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił wzrost o 0,4 procent.

odszkodowania z oc

Tego typu zdarzenie, może przytrafić się każdemu, a co więcej, może ono odbyć się tak szybko, że nawet nie będziemy wiedzieli, jak to się stało. Dlatego warto wiedzieć, w jakich momentach należy się odszkodowanie za wypadek w pracy, oraz w jaki sposób należy się o nie ubiegać.

Jeżeli wcześniej będziemy posiadali taką wiedzę, to w momencie, gdy dojdzie do takiego wypadku w pracy, łatwiej nam będzie zapanować nad nerwami, a co się z tym wiąże, na spokojnie będziemy w stanie wszystko zorganizować tak, abyśmy zwiększyli swoją szansę na uzyskanie odszkodowania i koniecznych świadczeń. Naprawdę niewiele potrzeba, aby dotrzeć do tego typu informacji, a ich posiadanie przecież nam w niczym nie będzie przeszkadzało, więc może się okazać bardzo pomocne.

Definicja, odnośnie tego co to jest wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy jest uznawane np. przygniecenie przez drzewo pilarza w czasie wycinki w lesie. Z jakiego powodu? Ponieważ posiada on 4 główne elementy: jest to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy będzie można mówić tylko wtedy, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Musimy wiedzieć, że wypadki należy dzielić na:

 • śmiertelne ciężkie (np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy)
 • lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie)
 • zbiorowe (gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby)

Czy należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W przypadku, gdy Twój wypadek będzie spełniał wyżej wymienione warunki, będzie przysługiwał Ci szereg różnorodnych świadczeń.

odszkodowanie z oc sprawcy

Warto się z nimi zapoznać wcześniej, tak aby wiedzieć w razie czego, o co konkretnie można się ubiegać, tak aby od razu wiedzieć, jakie wnioski należy składać. Jeśli chodzi o te świadczenia, to z pewnością będą to przede wszystkim:

 • zasiłek chorobowy, który będzie przydzielany  w wysokości Twojej pensji brutto
 • świadczenie rehabilitacyjne, które będzie udzielane  w wysokości Twojej pensji brutto
 • zasiłek wyrównawczy będzie przysługiwał osobom, które posiadają status pracownika  w chwili, gdy w wyniku stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu jednorazowe odszkodowanie w sytuacji stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie dla rodziny, będzie przysługiwać członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, będzie przysługiwać osobie, która niema możliwości pracować po wypadku renta szkoleniowa, będzie przysługiwać osobie, która według opinii  komisji lekarskiej nie ma możliwości w dalszym ciągu uprawiać dotychczasowego zawodu, więc powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia renta rodzinna, będzie przysługiwać rodzinie ubezpieczonego, jeżeli zmarł on w wyniku wypadku dodatek do renty rodzinnej ma szansę otrzymać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku

Przysługiwać mogą Ci także takie świadczenia jak:

dodatek pielęgnacyjny, będzie przysługiwał osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych odszkodowanie od pracodawcy za utratę albo uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku

Wypadek przy pracy. Czy należy mi się odszkodowanie i jak się o nie starać?

Przykładowe świadczenia po wypadku przy pracy Co się stało? Co mogę dostać?    – upadek z wysokości– złamania i stłuczenia całego ciała– uraz kręgosłupa– niedowład kończyn dolnych– trwałe upośledzenie – zwrot kosztów leczenia– zwrot kosztów dojazdów– zwrot kosztów opieki– comiesięczna renta– renta wyrównawcza– odszkodowanie  Wiedzieć jednak musisz, że może dojść do sytuacji, w której nie otrzymasz odszkodowania za wypadek przy pracy.

Stanie się tak w momencie, kiedy do wypadku dojdzie z powodu udowodnionego, umyślnego, albo będącego wynikiem rażącego niedbalstwa, naruszenia przepisów odnośnie ochrony życia i zdrowia. Innymi słowy mówiąc, nie otrzymasz nic za wypadek, jeśli był on spowodowany z Twojej winy, działałeś niezgodnie z BHP oraz ze zdrowym rozsądkiem, gdy np. szlifowałeś bez obowiązkowych okularów ochronnych.

Oczywiście, takie prawo do świadczeń, stracisz także wtedy, gdy wypadek będzie spowodowany w momencie, gdy będziesz pod wpływem alkoholu, albo narkotyków. Dlatego też, tak ważne jest, aby zawsze przestrzegać w pracy zasad bhp, bo w przypadku sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, w pierwszej kolejności będzie sprawdzone to, czy czasami na własne życzenie nie doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Jeśli ze szkoleń bhp wiemy, że czegoś nie wolno nam robić, to kategorycznie powinniśmy się tego trzymać. Jeżeli pracodawca udowodni, że do wypadku doszło z powodu naszej winy i naszego zaniedbania, to możemy być pewni, że odszkodowania już nie dostaniemy.Twoja sytuacja będzie znacznie trudniejsza, jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, a nie będziesz posiadał umowy o pracę.

Ale oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie będziesz miał szansy na odszkodowanie. Możesz być pewny, że są takie wypadki, które będą potraktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy, oraz przy pracy rolniczej, także wtedy, gdy nie jesteś formalnie pracownikiem, a jedynie współpracownikiem firmy. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, tak aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie odszkodowania, nawet wtedy, jeśli nie będziemy mieli podpisanej umowy o pracę.W jaki sposób starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeżeli już doszło do sytuacji, w której uległeś wypadkowi podczas pracy, to najważniejszą rzeczą będzie, abyś od razu po tym zdarzeniu, powiadomił o tym pracodawcę. Rzecz jasna, jeśli Twój stan zdrowia będzie na to pozwalał. Poza tym, trzeba także złożyć odpowiednie wnioski,  do ZUS, oraz do płatnika składek. Bardzo ważne jest dopilnowanie tego, aby wszystkie dokumenty, w określonym czasie znalazły się w tych miejscach, w których powinny być. Im szybciej to wszystko załatwimy, tym szybciej uzyskamy odszkodowanie i niezbędne świadczenia, a dodatkowo tym szybciej zamkniemy całą tą mało przyjemną sprawę, jaką z pewnością był dla nas taki wypadek.

Pracownik, który uległ takiemu wypadkowi, musi na odpowiednim wniosku podać takie informacje, jak chociażby ta, w jakich okolicznościach do niego doszło, powiadomić dokładnie, w jaki sposób został poszkodowany, wypisać wszystkich świadków zdarzenia, a także należy dołączyć opinię, która zostanie wystawiona przez lekarza. Tego typu dokumentacja medyczna, przygotowywana jest bezpośrednio po wypadku. Bardzo ważne jest tutaj to, abyś dokładnie opowiedział lekarzowi, który Cię bada, jak doszło do takiego wypadku i jakie były jego skutki.

Lekarz będzie musiał Cię zbadać, postawić diagnozę oraz wydać konieczne zaświadczenia, które będą sporządzone w kilku kopiach, jednak pamiętaj, aby jeden z nich koniecznie zostawić sobie!!! Tak wypełniony wniosek, koniecznie musisz przekazać do płatnika składek.

Dodatkowo jeszcze trzeba wiedzieć, że ZUS będzie od niego wymagać takich dokumentów jak:dokument, który będzie określał rodzaj świadczenia, dane identyfikacyjne płatnika składek, dane ubezpieczonego, protokół powypadkowy albo karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia, kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,informacje o przebytym szkoleniu BHP, oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek. Tego typu dokumenty mogą się wydawać skomplikowane, zwłaszcza jeżeli nadal będziemy pod wpływem szoku, który pojawił się po wypadku.

Jednak nie trzeba tego wszystkiego wypełniać samodzielnie, ponieważ o pomoc w uzupełnieniu tych wszystkich dokumentów, zawsze można poprosić pracownika w oddziale ZUS, w tym, w którym będziemy przedkładali wniosek o przyznanie nam odszkodowania. Jeżeli skorzystamy z takiej pomocy specjalisty, to nie tylko będziemy mieli pewność, że wszystko zostanie wypisane szybciej, a więc będziemy musieli poświęcić na to mniej czasu, ale także będziemy mieli pewność, że za pierwszym razem zrobimy to dobrze, dzięki czemu zaoszczędzimy nie tylko czas, ale także sporo nerwów, bo nie będziemy musieli się obawiać wezwań, do przedłożenia kolejnych pism.

odszkodowanie z oc sprawcy

Poza tym, wypełniając takie wnioski wraz z pracownikiem ZUS, będziemy mogli od razu dopytać o ważne dla nas kwestie i rozwiać różne wątpliwości, które będą nami targać. Taka pomoc może nam być udzielona bezpłatnie, więc naprawdę nie powinniśmy się tutaj obawiać żadnych dodatkowych kosztów, bo ich po prostu nie będzie.Najważniejsze jest to, aby nie panikować, kiedy ulegnie się wypadkowi przy pracy.

Musisz pamiętać, że to głównie pracodawca musi dbać o to, aby jego pracownicy byli bezpieczni i żeby jak najszybciej wrócili do zdrowia. Im spokojniej do tego podejdziemy, tym łatwiej będzie nam wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i otrzymać środki, które mogą nam być potrzebne na rehabilitację, dzięki której wrócimy do pełni zdrowia. Ważne jest po prostu to, aby wszystko wypełnić w odpowiedni sposób i żeby pracodawca także wywiązał się ze swojej części formularzy.

Podsumowanie

Zawsze musisz jak najprędzej powiadomić szefostwo o tym, że uległeś wypadkowi przy pracy, a także musisz dopilnować, aby został spisany protokół powypadkowy.

 • Musisz jak najszybciej wypełnić odpowiednie zgłoszenie o tym, że doszło do wypadku przy pracy.
 • Dokładnie sprawdź, czy to co Ci się przydarzyło, posiada 4 podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby dane zdarzenie, było zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.
 • Koniecznie musisz też sprawdzić, czy w ogóle, a jeśli tak to w jakim wymiarze opłacane są przez Ciebie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Powinieneś także dokładnie sprawdzić, jakie świadczenia mogą Ci być przyznane, po tym wypadku, któremu uległeś.
[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here