Jak reklamować likwidację szkód w ramach komunikacyjnego OC?

0
1794

Jeżeli w ramach ubezpieczenia OC ma być zlikwidowana szkoda, to może się okazać, że nie będzie ona spełniała naszych oczekiwań. Jak więc reklamować działania ubezpieczyciela, oraz jakie kroki powziąć, aby wyegzekwować swoje prawa?

Kiedy i jak reklamować likwidację szkód?

odszkodowania z oc

Jeżeli popatrzymy na oceny poszkodowanych osób, to okaże się, że nie zawsze są oni usatysfakcjonowani z tego, jak ubezpieczyciel wywiązał się ze swoich zobowiązań. Warto więc dochodzić swoich praw, zarówno wtedy, gdy ubezpieczyciel nie likwiduje szkody w ramach polisy OC w wyznaczonym terminie, jak i wtedy, gdy nie zgadzamy się z jego decyzją. Zwłaszcza jeśli ubezpieczyciel nie przedstawia dokumentów, które miałyby poprzeć jego stanowisko. Warto tutaj jednak zachować właściwą ścieżkę postępowania: można zacząć od reklamacji, przez wniosek o podjęcia działań skierowanych do Rzecznika Finansowego, w ostateczności można wejść na drogę sądową.

Reklamacja u ubezpieczyciela

Tego typu reklamacja może być złożona na piśmie, albo ustnie przez telefon czy osobiście, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na taką reklamację, powinna do nas wpłynąć w przeciągu 30 dni, w wyjątkowych sprawach do 60 dni. Jeżeli nasze roszczenia zostaną odrzucone, a ubezpieczyciel daje taką możliwość, możemy się próbować odwołać u niego jeszcze raz.

odszkodowanie z oc sprawcy

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy ma prawo podjąć działania, jeśli sami wyczerpaliśmy możliwość składania reklamacji u ubezpieczyciela. W takim razie, trzeba złożyć do niego wniosek o podjęcie takich indywidualnych działań w naszej sprawie. Jeżeli Rzecznik uzna, że nasze roszczenia są zasadne, to skieruje naszą sprawę do sądu. Cała korespondencja między

Rzecznikiem a ubezpieczycielem, będzie możliwa do wglądu dla poszkodowanego. Rzecznik Finansowy może zakończyć spór także na pozasądowym postępowaniu, na którym ubezpieczyciel musi się stawić.

Droga postępowania sądowego

Interwencja Rzecznika nie dała efektów? Możemy wówczas wejść na drogę sądową. Powództwo można wytoczyć na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK według przepisów o właściwości ogólnej przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Będziemy musieli uzasadnić nasze roszczenia, ale musimy pamiętać o tym, że przedawniają się one po upływie 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jak reklamować likwidację szkód w ramach komunikacyjnego OC?

Co więcej, o takich nieprawidłowych praktykach, które stosuje ubezpieczyciel, mamy prawo poinformować także Komisję Nadzoru Finansowego, nie działa ona co prawda w indywidualnych sprawach, jednak jest organem nadzoru i może reagować, gdy dochodzi do łamania prawa, a w związku z tym może także się podjąć szeregu różnych działań.

Odkup prawa do odszkodowania

Masz zastrzeżenia odnośnie kwoty odszkodowania? Przeraża Cię uciążliwość i koszt postępowania sądowego? Z pewnością warto pomyśleć o odsprzedaży odszkodowania. Jeśli zajmą się tym specjaliści, którzy na co dzień zajmują się tą kwestią, to może się okazać, że wszystko pójdzie sprawniej, a my będziemy mieli szansę na odzyskanie pozostałej kwoty odszkodowania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here