Odszkodowanie z OC krok po kroku. Poradnik dla kierowców

0
1501

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów ubezpieczeń natury komunikacyjnej, warto wspomnieć o bardzo charakterystycznym wariancie, jakim jest ubezpieczenie OC. Ten skrót jest doskonale znany, niemniej jednak warto go rozszerzyć. W pełnej wersji OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które stanowi formę ubezpieczenia majątkowego. Jak wskazuje na to samo jego nazewnictwo – jest to ochrona ubezpieczeniowa w momencie, kiedy ubezpieczony musi naprawić, zrekompensować szkodę, którą wyrządził na skutek jakiegoś innego następstwa – czynu niedozwolonego najczęściej.

odszkodowania z oc

Przeważnie mowa tu o takiej szkodzie, która rozumiana jest na przykład w kwestii ruchu drogowego jako wypadek czy stłuczka. Ponadto można także mówić o odpowiedzialności cywilnej względem kontrahenta wskutek niezrealizowania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązania – umowy.

I tak warto wspomnieć, że jeżeli obowiązuje ten rodzaj świadczenia, jakim jest OC, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje wszelkie skutki ekonomiczne szkód, jakie poniesione zostały osobom postronnym, tj. trzecim. Oczywiście podstawą do tego musi być zobowiązanie ubezpieczonego w ramach danej umowy współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym do naprawy tychże szkód. Niekiedy w grę wchodzi także tak zwana odpowiedzialność deliktowa, czyli mowa tu o czynach niedozwolonych i artykule 415 Kodeksu Cywilnego.

Jeszcze co innego to natomiast odpowiedzialność kontraktowa – za niewykonanie bądź nienależyte zrealizowanie umowy – artykuł 471 Kodeksu Cywilnego. W tym zakresie mówi się o szkodach robionych przez osoby, za jakie ubezpieczony ponosi odpowiedzialność i odpowiedzialność ta jest ujęta w regulacjach prawnych, a dokładniej w przepisach prawa cywilnego. Istnieją dwie podstawowe kategorie odpowiedzialności cywilnej, do jakich zalicza się ubezpieczenie dobrowolne, czyli dodatkowe, których posiadanie nie jest narzucone przepisami prawnymi oraz obowiązkowe, które jest formą świadczenia obligatoryjnego.

W zakresie ubezpieczenia OC należy wspomnieć, iż polskie zakłady ubezpieczeniowe wyróżniają obowiązkowe OC w następujących formach: odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych, radców prawnych, notariuszy, adwokatów, rzeczników patentowych, podmiotów realizujących usługi z zakresu doradztwa podatkowego, architektów i inżynierów budownictwa, pośredników ubezpieczeniowych, rzeczoznawców majątkowych.

Dodatkowo warto także wspomnieć o wymaganym, uznawanym za obowiązkową formę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rolników ze względu na prowadzone przez nich gospodarstwo rolne, posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody zrealizowane ze względu na ruch pojazdu, użytkowników, przewoźników oraz przedsiębiorców związanych w jakikolwiek sposób z działalnością lotniczą i ruchami powietrznymi. Do obowiązkowych ubezpieczeń tej kategorii zalicza się również odpowiedzialność cywilną podmiotów zajmujących się przyjmowaniem zamówień na realizację rozmaitych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto wydziela się także obligatoryjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizujących imprezy masowe. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń OC natomiast, warto wskazać to od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, jakie nie cechuje osobowość prawna. Co więcej, warto także wspomnieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych realizujących zawód w służbie zdrowia, oświacie, czyli nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Do tego dochodzi też odpowiedzialność cywilna uczestników spółek kapitałowych, mówimy tu o sferze władzy, a także prowadzących strzeżone parkingi samochodowe, użytkujących jachty śródlądowe, pełniących rolę zarządców dróg publicznych itd.

Po co wymieniamy te wszystkie formy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej? Otóż mając tego rodzaju zabezpieczenie, zyskujemy sposobność ubiegania się o wypłatę odpowiedniego odszkodowania w razie niekorzystnych, niefortunnych sytuacji, jakie nam się zdarzą, a które uwzględnione będą w tym zakresie ubezpieczeniowym. Niekoniecznie musi być to bardzo poważna okoliczność.

Czasami wystarczy zwrócić uwagę na drobne stłuczki, jakie wymagają od nas zwłaszcza wyciągnięcia sumy pieniężnej na pokrycie strat związanych z uszkodzeniami mechanicznymi pojazdów zarówno swojego, jak i czyjegoś. By natomiast do takich momentów nie dochodziło i aby nawet w przypadku poważniejszego wypadku drogowego móc spać spokojnie, warto zainwestować w optymalną dla nas polisę ubezpieczeniową OC, z której ściągane będą ewentualne kwoty potrzebne na tego typu wypadki. Bardzo często jest niestety tak, że nawet mając wykupione OC w określonym towarzystwie ubezpieczeniowym, niestety ale dochodzi do licznych spięć na linii ubezpieczyciel – ubezpieczony. Kiedy poszkodowany nie doznał uszczerbku na zdrowiu, a więc pod względem swojej formy fizycznej jest w dobrym stanie, zakłady nie chcą wypłacać odszkodowań.

Uznają, że nie ma ku temu przecież żadnych podstaw. A jednak, po to opłacane są składki, żeby rekompensatę mieć niezależnie od tego, jak poważne są skutki danych zdarzeń. Nierzadko takie męczenie się w walce o swoje prawa i racje kończy się po prostu wyraźnym urazem natury psychicznej. Co zrobić, by temu zaradzić? Jak zachować się bezpośrednio po kolizji, aby móc zyskać pewność, że postąpiliśmy jak należy, a w konsekwencji tego mamy szansę ubiegać o wypłatę stosownych środków pieniężnych w ramach rekompensaty po stłuczce?

Szczęśliwy finał walki o stosowne zadośćuczynienie to albo wypłacenie odszkodowania, jakie uzna nam towarzystwo ubezpieczeniowe, albo bezgotówkowa likwidacja szkód.

odszkodowanie z oc sprawcy

Niemniej jednak nie zawsze od razu na takie rozwiązanie się załapiemy. By móc na nie liczyć, potrzebne jest przede wszystkim zgromadzenie odpowiednich informacji, sporządzenie stosownej dokumentacji, a później zrealizowanie niezbędnych procedur krok po kroku. Po pierwsze, trzeba stworzyć odpowiednie oświadczenie, a w tym celu musimy dogadać się ze sprawcą stłuczki, aby jako winny przyznał się do tego. W formularzu oświadczenia notujemy punkt po punkcie, co dokładnie się wydarzyło. Później warto aby winny zdarzenia złożył właściwy podpis na końcu formularza i przekazał zarówno wszelkie swoje dane personalne, jak także numer swojej polisy oraz kompletną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Wśród niezbędnych dokumentów znaleźć się muszą: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego, pesel, numer polisy, data i miejsce okoliczności zdarzenia, marki aut uczestniczących w kolizji oraz ich numery rejestracyjne. O ile winny zmotoryzowany odpowiedzialność chce wziąć na siebie, nie ma problemu. Kiedy natomiast nie przyznaje się do popełnionego czynu, wówczas konieczna jest interwencja policji. Funkcjonariusze mają obowiązek przyjechać na miejsce wypadku czy stłuczki i sporządzić notkę, która będzie protokołem kolizji. Później przekazujemy informację o szkodzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sprawca wypadku opłaca regularnie składkę.

Podobne informacje powinny trafić także do zakładu, w którym i Ty masz wykupione ubezpieczenie OC. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno drogą mailową, jak także telefoniczną oraz internetową, poprzez formularze zawarte na stronach ubezpieczycieli. Warto także w ostateczności udać się na spotkanie face to face, w którym zgłoszenia dokonasz bezpośrednio u konsultanta.

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej OC można także uzyskać w momencie, gdy jedziemy zagranicę i wtedy coś nam się przykrego wydarza – może to być podróż służbowa, jak także wycieczka krajoznawcza, wakacje czy jakikolwiek inny wypad.

Problematyczny jest często język i wynikające z niego bariery komunikacyjne, jak również inne na terenie tych krajów przepisy ubezpieczeniowe. Sprawy związane z ubezpieczeniem OC możesz tu jednak załatwić dokładnie tak samo jak w swoim kraju rodzimym. W tym celu warto skorzystać chociażby z formularzy międzynarodowych, jakie dostępne są na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Są one dostępne w języku polskim i w wersji anglojęzycznej, a więc w języku uniwersalnym, który znakomicie rozumiany jest w każdym kraju, zatem bariery komunikacyjne powinny zniknąć. Musimy wspomnieć również o tym, że także będąc zagranicą trzeba spisać protokół – jeżeli nic wielkiego się nie stało, formułujemy go samodzielnie, a następnie przekazujemy towarzystwu ubezpieczeniowemu, w przypadku klasycznych, poważniejszych w skutkach zdarzeniach zwanych wypadkami drogowymi, trzeba postawić na interwencję funkcjonariuszy policji. Kiedy natomiast to Ty musisz dochodzić odszkodowania jako rekompensaty za zajście drogowe w firmie, która została wybrana przez sprawcę kolizji, nie Ty sam, wówczas będzie ciężej.

Odszkodowanie z OC krok po kroku. Poradnik dla kierowców

Musisz zatem przygotować się wtedy na takie sytuacje, że ubezpieczyciel winnego zdarzenia może celowo zaniżać kwotę należnego Ci odszkodowania, ale nie poddawaj się – sporządź odwołanie, a w nim zawrzyj wszelkie argumenty przemawiające za Twoją racją. Pokaż, że powinieneś zdobyć większą kwotę niż to, co Ci zaproponowano. W ostateczności poproś o wsparcie Rzecznika Finansowego, a w ostateczności możesz rozpocząć sprawę sądową.

Wydaje się, że sąd to ostatnia deska ratunku. Jeżeli chodzi o procedurę jaka obowiązuje w naszym kraju, to faktycznie, to ostatni przystanek na drodze do starań o otrzymanie rekompensaty, ale wcale nie jest to tak twardy orzech do zgryzienia jak niekiedy wydaje się poszkodowanym, którzy w obawie przed batalią toczoną w sądzie, rezygnują z ubiegania się o swoje.

Wcale wytoczenie sprawy nie musi kosztować majątek, a jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść, co często się zdarza, gdyż sądy są przychylnie nastawione do pokrzywdzonych, wszelkie należności z tytułu prowadzonej sprawy spoczywają na przegranym, a więc w tym wypadku towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym walczysz. Wzór pozwu możesz znaleźć w Internecie, bądź masz sposobność udania się na konsultacje z osobami prawnymi, które bez wątpienia pomogą Ci w jego profesjonalnym sporządzeniu.

Generalnie, podsumowując, można mówić o trzech prostych krokach związanych ze staraniami o otrzymanie zadośćuczynienia z odszkodowania OC sprawcy. Numer jeden to stworzenie oświadczenia uwzględniającego charakter szkody – czynimy to wspólnie z kierowcą, jaki winny jest kolizji, kiedy obie strony zdarzenia dogadały się. Numer dwa – przygotowanie wniosku i złożenie go w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zajścia. Numer trzy- oczekiwanie na decyzję.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here