Odszkodowanie za błąd medyczny

0
1820

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że różnego rodzaju wydarzenia, które kwalifikują się jako błąd w sztuce lekarskiej, do której doszło w momencie leczenia w szpitalu, są podstawą do tego, abyśmy otrzymali stosowne odszkodowanie. Sporą pomoc, w tego typu pozasądowej walce o należne nam odszkodowanie, gwarantują Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jaka będzie definicja „zdarzenia medycznego”

odszkodowania z oc

Jeżeli zastanawiamy się, co to jest zdarzenie medyczne, to koniecznie musimy wiedzieć, że jest to takie zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała albo rozstrój pacjenta, czy nawet jego śmierć, które będą następstwem nieodpowiednich, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnoz, jeżeli doprowadziły one do nieodpowiedniego leczenia, albo spowodowały
 • opóźnienie właściwego leczenia, doprowadzając w ten sposób do rozwoju choroby;
 • leczenia, w tym także przeprowadzania zabiegu operacyjnego;
 • zastosowania produktu leczniczego albo wyrobu medycznego.

Kto ma możliwość złożenia takiego wniosku?

Odpowiedni wniosek do Komisji ma prawo złożyć sam pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel, a jeżeli doszło do śmierci pacjenta, to także jego spadkobiercy.
Jaki jest termin przedawnienia składania tego typu wniosków?

Odszkodowanie za błąd medyczny

Musimy wiedzieć, że taki wniosek trzeba złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym dany pacjent uzyskał wiedzę odnośnie zakażenia, uszczerbku na zdrowiu itd., ale nie może mieć to miejsca później niż 3 lata od dnia, w którym całe to zdarzenie miało miejsce. Jeżeli chcemy sobie znacznie ułatwić cały ten proces składania wniosku, to koniecznie powinniśmy zajrzeć na stronę internetową albo do siedziby właściwego urzędu wojewódzkiego, ponieważ tam bez trudu będziemy mogli znaleźć gotowy formularz takiego wniosku.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jakie dane powinien zawierać składany wniosek?

Przy tego typu wniosku, nie możemy zapomnieć, aby zamieścić do niego odpowiednie dokumenty. W szczególności, będą to:

 • podstawowe dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, PESEL).
 • dane podmiotu leczniczego, który prowadzi szpital: nazwa, adres siedziby. Będziesz mógł to sprawdzić wchodząc na stronę rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • uzasadnienie wniosku, a więc dokładne wskazanie wszystkich doznanych szkód,
  wykazanie, jaki rodzaj zdarzenia medycznego, miał tutaj miejsce
 • dokumentacja medyczna oraz pozostałe dowody, które będą potwierdzały zaistnienie takiego zdarzenia medycznego,
 • propozycja wysokości odszkodowania oraz zadośćuczynienia, które w stosunku do jednego pacjenta może wynieść w przypadku:
  a) zakażenia, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia pacjenta – maksymalnie 100 000 zł,
  b) śmierci pacjenta – maksymalnie 300 000 zł.

Jakie będą koszty postępowania komisji

Należy pamiętać, że podczas składania takiego wniosku, konieczne będzie wniesienie opłaty w wysokości 200 złotych, a potwierdzenie dokonania tej czynności, trzeba będzie dołączyć do takiego składanego wniosku. Do tego, musimy się także liczyć z tym, że będziemy musieli tutaj pokryć takie koszty, jak sporządzenie opinii medycznych, czy koszty podróży, noclegów, a nawet utraconych dochodów przez osoby, które zostaną wezwane przed Komisję. Warto mieć świadomość, że jeżeli zostanie wydane orzeczenie o tym, że nie było takiego zdarzenia medycznego i nie należy nam się odszkodowanie, to takie koszty postępowania, pokryć będzie musiał wnioskodawca. Jeśli jednak okaże się, że takie zdarzenie medyczne faktycznie miało miejsce i to odszkodowanie zostanie nam przyznane, to wszelkie koszty, będzie musiał ponieść podmiot leczniczy, który prowadzi szpital.

Jak jest droga postępowania cywilnego

Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli zgodzimy się na przyjęcie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, to jednocześnie zamykamy sobie w ten sposób drogę sądową w postaci pozwu cywilnego przeciwko szpitalowi. Natomiast jeśli nie przyjmiemy danej kwoty, albo jeśli dojdzie do sytuacji, że pojawią się nowe okoliczności, albo nowe objawy będą skutkiem zdarzenia medycznego, które było już rozpatrzone przez komisję, to zawsze możesz dochodzić swoich praw w sądzie.

Wiele informacji na temat Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych odnajdziesz na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Im więcej będziesz wiedział na ten temat, tym z pewnością lepiej poradzisz sobie w takiej sprawie. Korzystamy coraz więcej z usług medycznych różnego typu, dlatego tak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, jak postępować w tego typu sytuacji, bo przecież nie wiemy, kiedy ona może spotkać także nas.

odszkodowanie z oc sprawcy

Dodatkowo ważne będzie tutaj to, aby działać na spokojnie i skrupulatnie zbierać wszystkie dokumenty, które mają być dowodem. Im więcej ich będzie, tym z pewnością łatwiej będzie nam udowodnić to, że powstał błąd w sztuce lekarskiej, za który należy nam się odpowiednie odszkodowanie. Dlatego właśnie tak ważne jest to, aby skrupulatnie zbierać wszystkie kwity i dokumenty, które później będziemy mogli przedstawić przed komisją.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here