Na jaki rodzaj odszkodowania może liczyć poszkodowany?

0
2727

Odszkodowanie po wypadku jest szczególnym rodzajem odszkodowania. Osoba poszkodowana w wypadku może liczyć na szereg świadczeń, które pomogą jej wrócić do życia przed wypadkiem. Obrażenia, jakich może doznać poszkodowany, mogą być nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne, które w znaczny sposób mogą uniemożliwiać dalsze funkcjonowanie. Problemem osób poszkodowanych jest to, że nie wiedzą, do kogo mają się zgłosić. Często rezygnują z dalszego starania się o należne świadczenia, ponieważ cała procedura wydaje im się zbyt skomplikowana. To błąd, ponieważ uzyskanie przysługującego odszkodowania nie jest trudne.

Co należy się poszkodowanemu?

odszkodowania z oc

Osoby poszkodowane w wypadkach najczęściej ulegają mniejszym bądź większym obrażeniom ciała, które mogą wcześniej lub później uaktywnić się po wypadku. Ten typ odszkodowania ma za zadania pokryć wszystkie szkody, jakich doznała osoba poszkodowana. Mogą to być zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe. Jeśli na skutek wypadku rzeczy osobiste współpasażerów ulegną zniszczeniu, mogą oni wystąpić o należną im rekompensatę za straty rzeczowe. Szkodami osobowymi można nazwać takie, które obejmują:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • rozstrój zdrowia
 • śmierć osoby poszkodowanej
 • straty materialne
 • poczucie krzywdy i osamotnienia
 • uszkodzenie ciała

W przypadku podjęcia leczenia przez pokrzywdzonego może on wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się zwrotu kosztów leczenia. Każdy kierowca poruszający się po polskich drogach ma obowiązek wykupienia polisy OC. To właśnie z niej, w przypadku wypadku komunikacyjnego będzie wypłacone odszkodowanie dla osoby poszkodowanej. W przypadku braku wykupienia obowiązkowej polisy odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kto może się ubiegać?

Odszkodowanie powypadkowe będzie należne wszystkim poszkodowanym pasażerom oraz kierowcy, jeśli wypadek nie nastąpił z jego winy. Również piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego mogą spodziewać się rekompensaty. Poszkodowany może wtedy wystąpić o:

 • rekompensatę za zniszczenie mienia i utracony dochód
 • zadośćuczynienie, które pomoże złagodzić ból i cierpienie fizyczne i psychiczne poszkodowanego
 • zwrot kosztów za rehabilitację i leczenie w placówkach medycznych
 • rentę uzupełniającą, która pozwoli mu na wyrównanie jego dochodów sprzed wypadku

Specyficznym rodzajem zadośćuczynienia jest renta, jaka przysługuje po wypadku. Poszkodowany może na nią liczyć zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i od ubezpieczyciela. Jej wysokość jest zależna od stanu zdrowia poszkodowanego. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, wszystko zależy od tego, jak szybko poszkodowany dochodzi do siebie po wypadku. Renta może obejmować m.in.:

 • zakup potrzebnych leków, środków higienicznych
 • koszty wizyty u specjalisty
 • zapewnienie choremu opieki
 • rehabilitację

Ubezpieczenie NNW a odszkodowanie

Osobie poszkodowanej przysługuje również zadośćuczynienie, które jest wypłacane za szkodę o charakterze niemajątkowym. Ten rodzaj świadczenia jest wypłacany jednorazowo, wyłącznie za cierpienia fizyczne i psychiczne. Kwota wypłaty może ulec zmianie. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego ulegnie pogorszeniu, może on liczyć na sporą dopłatę do odszkodowania. Gdy zostanie rozpoznana nowa szkoda, może zostać przyznane nowe świadczenie. Jego kwota ustalana jest indywidualnie i zależy od czynników indywidualnych takich jak: płeć, wiek, stopień uszczerbku, czy rodzaj wykonywanej pracy.

Duża liczba kierowców coraz częściej decyduje się na tzw. ubezpieczenie NNW. Stanowi ono dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, gdy kierowca, który spowodował wypadek komunikacyjny, chce ubiegać się o odszkodowanie. Ubezpieczenie to umożliwia wypłatę należnej mu rekompensaty, kierowca nie ma obowiązku jego wykupienia. Ubezpieczenie NNW obejmuje:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • urazy, do których dojdzie w przypadku naprawy pojazdu na drodze np. złamania ręki w momencie usuwania usterki przez kierowcę
 • urazy, do których dojdzie w momencie wsiadania lub wysiadania z pojazdu np. poślizgnięcie
 • urazy, do których dojdzie u kierowcy poza jego samochodem np. w czasie postoju, czy tankowania
 • urazy, do których dojdzie w trakcie załadunku lub rozładunku auta

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone

Odzyskanie należnej rekompensaty pozwoli osobie poszkodowanej na nie pokrywanie kosztów leczenia z własnej kieszeni. Wysokość tego świadczenia obliczana jest na podstawie tabeli. Procent uszczerbku na zdrowiu odpowiada procentowi, który zawarty jest w umowie z ubezpieczycielem. Im kwota jest większa, tym wyższe będzie odszkodowanie. Warto przemyśleć możliwość jego zakupu, ponieważ pozwala ono na dodatkowe świadczenia, z których kierowca może skorzystać.

Niestety wciąż duża liczba osób ma problemy z uzyskaniem należnego odszkodowania. Ubezpieczyciele często nie są skłonni do wypłaty należnej rekompensaty za:

 • zaniżone odszkodowanie
 • źle sporządzony kosztorys
 • przedłużony termin wypłaty odszkodowania
 • nieuzasadnioną odmowę wypłaty odszkodowania

Dlatego warto w takich przypadkach powierzyć sprawę doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę niezbędną przy odzyskiwaniu odszkodowania powypadkowego.

źródło: https://www.helpfind.pl/

[Głosów:6    Średnia:4.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here