Odszkodowanie z autocasco – za jakie szkody nie dostaniesz odszkodowania?

0
2264

Zanim otrzymasz jakiekolwiek pieniądze, ubezpieczyciel najpierw sprawdzi, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania z AC. Zobacz, jakie są najczęściej spotykane wyłączenia odpowiedzialności z autocasco.

Brak wypłaty odszkodowania z AC w wyniku działania kierowcy

odszkodowania z oc

W umowach autocasco firmy ubezpieczeniowe zawierają wyłączenia odpowiedzialności, które zostały szczegółowo omówione tutaj: http://ubsy.pl/autocasco/. Jeżeli kierowca zachowa się nieodpowiednio, np. będzie prowadził pojazd po spożyciu alkoholu i spowoduje szkodę, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić pokrycia kosztów naprawy auta.

Szkoda wyrządzona umyślnie

Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pieniędzy, jeżeli dowiedzie, że szkoda została wyrządzona z premedytacją. Dotyczy to zarówno wypadków spowodowanych przez właściciela auta, jak i osób trzecich (krewnych, pracowników czy innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu). Takie sytuacje nie zdarzają się często, ale bywa, że kierowcy chcą wyłudzić odszkodowanie.

Po spożyciu środków odurzających

Wyłączenia odpowiedzialności w autocasco obejmują również zdarzenia po spożyciu alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych. Policja będąca na miejscu zdarzenia zawsze przeprowadza test trzeźwości u wszystkich uczestników wypadku. Zgodnie z prawem, kierowca nie powinien użytkować pojazdu w stanie nietrzeźwości. Piłeś/aś? Tracisz prawo do odszkodowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Brak wypłaty z powodu kwestii technicznych

Kolejne wyłączenia odpowiedzialności można przyporządkować do kategorii zaniedbań technicznych i formalnych.

Brak dokumentów pojazdu

Odszkodowanie nie będzie przysługiwać również wtedy, gdy auto nie zostało wcześniej zarejestrowane w Polsce. Ubezpieczyciel odrzuci wniosek o wypłatę odszkodowania, gdy auto w chwili zdarzenia nie miało ważnego przeglądu technicznego, a stan techniczny miał wpływ na wypadek.

Nieprawidłowa naprawa

Na ogół autocasco wyklucza również zdarzenia powstałe podczas działań naprawczych lub konserwacyjnych – np. wymiany opon czy innych napraw w serwisie. Wypłata AC nie należy się również, kiedy auto zostało nieprawidłowo naprawione.

Brak ważnego prawa jazdy

Kierowca może mieć problem z otrzymaniem odszkodowania, jeżeli w chwili zdarzenia nie miał dokumentów wymaganych prawem danego kraju. To samo dotyczy sytuacji, w których sprawca wypadku nie miał uprawnień do kierowania pojazdu (np. był niepełnoletni lub nie miał ważnego prawa jazdy).

odszkodownie

Szkoda ma związek z czynnościami zakazanymi/nielegalnymi

Firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów naprawy szkód, które są skutkiem czynności nielegalnych albo nawet nieprzemyślanych – jak przewóz bagaży o zbyt wielkiej wadze.

Niedozwolone korzystanie z pojazdu

Jeżeli wykorzystujesz auto w celach prywatnych, to wiedz, że nie otrzymasz odszkodowania z autocasco, jeżeli okaże się, że przewożono nim niebezpieczne towary (materiały wybuchowe, substancje palne, trujące itp.) Podobnie będzie, jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że auto było wykorzystywane do przewozu pasażerów za opłatą lub na przykład nieprawidłowo załadowane (zbyt duże obciążenie itp.).

Kradzież

Odszkodowanie z AC może się nie należeć w sytuacji, gdy kierowca nie zabezpieczył odpowiednio auta – np. zostawił kluczyki w środku, nie zamknął drzwi lub w inny sposób umożliwił łatwe otwarcie, uruchomienie i kradzież. Towarzystwo może zakwestionować prawo do wypłaty odszkodowania, w sytuacji, gdy kierowca nie użył wszystkich dostępnych zabezpieczeń (np. alarmu) – zwłaszcza jeśli tego wymagała umowa.

Inne przestępstwo

Na brak wypłaty odszkodowania narazisz się także wtedy, gdy zdarzenie (wypadek czy szkoda) miało związek z jakimkolwiek działaniem przestępczym. Przewożono nielegalne towary, w aucie znaleziono niezarejestrowaną broń itp.

Wyścigi

Jeżeli chcesz otrzymać odszkodowanie z AC, nie wykorzystuj auta w wyścigach, blokadach dróg, akcjach demonstracyjnych, protestach itp.  Nie wypożyczaj samochodu w celach pokazowych.

odszkodowanie z oc sprawcy

Aby uniknąć sytuacji, w której firma ubezpieczeniowa odmawia Ci wypłaty odszkodowania:

  • staraj się nie pożyczać auta, zwłaszcza niezaufanym osobom;
  • korzystaj z usług dobrych warsztatów i serwisów;
  • kontroluj ważność dokumentów;
  • nie bierz udziału w wydarzeniach o wątpliwej reputacji (tam, gdzie mogą odbywać się nielegalne akcje);
  • zawsze czytaj umowę przed podpisaniem i zwracaj uwagę na wyłączenia – unikniesz niespodzianek.
[Głosów:2    Średnia:4.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here