Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym

0
1454

Do niefortunnych zdarzeń wiążących się z poważnymi konsekwencjami może dojść bardzo często na skutek niekorzystnych warunków pogodowych i niekiedy następują one nie tylko na drogach, kiedy to jedziemy autem, ale także, gdy przemieszczamy się pieszo, w zupełnie najmniej oczekiwanych miejscach i momentach.

odszkodowania z oc

Przykładem jest tu peron kolejowy, na którym wielokrotnie notowane są rozmaite wypadku z udziałem pasażerów. Wynika to z braku odśnieżania w okresie zimy, śliskiej nawierzchni, utrudniających bezpieczne przejście dziur pełnych kałuż w dni deszczowe i niestabilnego podłoża. Kiedy do podobnych nieszczęśliwych zajść dojdzie, bardzo często poszkodowani ponoszą szkody bez ubiegania się o wydzielenie im stosownej rekompensaty z tytułu ponoszonych strat. I to błąd, ponieważ pokrzywdzony ma prawo do tego, żeby wysuwać roszczenia o ubezpieczenie.

W momencie wydarzenia się przykrego zdarzenia, na skutek którego przebywający na peronie kolejowym poślizgnie się i upadnie, wyrządzając sobie krzywdę, odpowiedzialność leży po stronie tego, kto zobowiązany jest utrzymywać obiekt w należytym stanie. Może to być bezpośrednio PKP, ale także firma sprzątająca, której powierzony został obowiązek regularnego doprowadzania peronu do ładu i porządku. Jeżeli więc peron został przydzielony do sprzątania podmiotowi z zewnątrz, to do niego należy formułować swoje wnioski o wypłatę stosownego zadośćuczynienia.

Roszczenia powinni oni uwzględnić, gdyż za kłopotliwy peron odpowiadają. Warto również przybliżyć nieco kwestię pojęcia „stanu nawierzchni”, która w tym wypadku ma ogromne znaczenie, a mianowicie chodzi tu o szersze pojęcie, pod jakim kryje się nie tylko nieodśnieżony kawałek peronu kolejowego, ale także podłoże niewyremontowane – z wyrwami, uszczerbkami, nierównościami, które mogą przyczyniać się wprost do poważnych wypadków z udziałem osób korzystających z obiektu.

Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym

Trzeba wymagać zatem, aby powierzchnia w miejscach usługowych i ogólnodostępnych, jakim ewidentnie jest charakteryzowany tu peron, była w dobrym stanie. Potwierdzeniem takich wymogów okazują się konkretne zapisy prawne, w tym artykuł 5 ustęp 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której „uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomych torowisk pojazdów szynowych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.”

odszkodowanie z oc sprawcy

Co więcej, zazwyczaj podmiot sprawujący zarządzanie obiektami takimi jak opisywane perony kolejowe posiada aktualne ubezpieczenie, a więc w momencie, gdy poszkodowany zgłosi roszczenie o naprawienie szkody, ten powinien poinformować o tym natychmiast swoje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym ma podpisaną umowę o współpracy i w którym ma wykupioną polisę.

Od tego zakładu natomiast uzależniona jest ostateczna decyzja względem pokrzywdzonego, czy pieniądze z racji należnego mu odszkodowania uzyska, czy też spotka się z odmową. Także ubezpieczyciel, na podstawie działań rzeczoznawcy oraz w oparciu o zebrane materiały i dokumentację, podejmuje decyzję o tym jak wysokie będzie to zadośćuczynienie.

odszkodowanie z oc sprawcy

Warto pamiętać, że roszczenia dotyczące poślizgnięcia się na obszarze peronu kolejowego kwalifikowane są jako szkody osobowe i regulowane przez artykuł 4421 par. 3 Kodeksu Cywilnego, więc ulegają one przedawnieniu po upływie trzech lat od daty, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o szkodzie.

[Głosów:2    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here