Pozew o odszkodowanie – proces z ubezpieczycielem, który odmawia wypłaty lub zaniża odszkodowanie

0
4224

Co prawda nie jestem absolwentką studiów prawniczych, więc nie mam w tym zakresie szerokiej i specjalistycznej wiedzy. Jednak, gdybym miała do podjęcia decyzję: pisać czy nie pisać pozew przeciwko ubezpieczycielowi, kiedy ten nie chce zapłacić odszkodowania albo płaci niewiele, z pewnością zdecydowałabym się na tą pierwszą opcję.

odszkodowania z oc

Wbrew panującemu ogólnie przekonaniu, napisanie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi, nie będzie wymagało wielkiej wiedzy prawniczej. Potrzebne będą jednak niektóre kwestie, o których z pewnością warto pamiętać, tak aby zwiększyć swoje szanse na wygranie całej sprawy.

Poza tym, jeżeli obawiamy się, że nie wszystko zrobimy tak jak powinniśmy, albo chcemy mieć pewność, że cała sprawa zakończy się zgodnie z naszą wizją, to z pewnością powinniśmy wynająć adwokata. To on, dobrze zna się na tych wszystkich procedurach, a dodatkowo jeszcze wie, co i kiedy należy zrobić przed sądem. Wbrew obawom, takie jego wynajęcie nie będzie wiele kosztowało, a może on naprawdę sporo pomóc, no i przede wszystkim stracimy mniej nerwów przez to wszystko, jeśli będziemy mieli pewność, że nasza sprawa jest w rękach specjalisty. Zwłaszcza, że koszt napisania takiego pozwu waha się w granicach 100 a 300 zł. Jeżeli jednak, mimo wszystko, będziesz chciał wszystko zrobić samodzielnie, to musisz podjąć parę działań, o których wspomnę poniżej.

Pierwsza rzecz: jak wiele masz czasu na złożenie pozwu o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi?

Zazwyczaj, jeżeli chodzi o sprawy związane z ubezpieczeniem OC, mamy trzy lata od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i o jej sprawcy. Po tym czasie, roszczenie się przedawni i nie będziemy mieli już prawa do tego, aby ubiegać się o zadośćuczynienie. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, pokrzywdzony zazwyczaj natychmiast, dowiaduje się o powstaniu szkody i o osobie, która jest zobowiązana, do naprawienia tej szkody. Jednak są przypadki, w których to wszystko dzieje się z opóźnieniem. Taka sytuacja może być wtedy, gdy masz mieszkanie w Krakowie, jednak na co dzień mieszkasz w Poznaniu i dopiero po dłuższym czasie, dowiadujesz się, że Twoje mieszkanie w Krakowie zostało zalane. W takim przypadku, termin na złożenie pozwu o odszkodowanie, zaczyna się dopiero od tego momentu, gdy się o tym dowiedziałeś, jednak do przedawnienia dochodzi nie później, niż w chwili upłynięcia dziesięciu lat od dnia, w którym szkoda powstała.

Druga kwestia: co musi być zawarte w pozwie przeciwko ubezpieczycielowi?

W takim pozwie przeciwko ubezpieczycielowi, muszą być zawarte przede wszystkim, wszystkie Twoje dane: imię, nazwisko, adres, oraz dane pozwanego. Ważne będzie też to, abyś jak najbardziej konkretnie i jasno napisał, czego się domagasz i z czego wynikają Twoje żądania, oraz powinieneś podpiąć do pozwu, także wszystkie dowody, które będą uzasadniały Twoje roszczenia. Do takich dowodów, z pewnością będą zaliczały się: polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie policji, opinia rzeczoznawcy na temat wyceny powstałych szkód, odmowna decyzja ubezpieczyciela. Powinieneś także wpisać wartość przedmiotu sporu, a więc sumę kwot, których zasądzenia się domagasz. Jeśli chcesz, to możesz także zamieścić tam informację, że będziesz domagał się odsetek.

W takim pozwie, muszą być zawarte także oznaczenia sądu, do którego jest kierowany dany dokument i spis załączników. Można także dołożyć w nim różne, inne wnioski, takie jak ten o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, o wezwanie na rozprawę przedstawionych świadków oraz biegłych, o przeprowadzenie oględzin, o wydanie polecenia pozwanemu, aby dostarczył istotne dokumenty oraz wniosek, by na rozprawę zostały dostarczone wszystkie dowody, które znajdują się w sądach, urzędach i u osób trzecich.

Jeżeli będziesz miał problemy, z napisaniem takiego pozwu, to może pomóc Ci miejski, albo powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jeżeli nie wiesz, gdzie znajduje się jego biuro, to odpowiednią listę adresów, możesz znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl. Wówczas będziesz mógł się udać do tego, który będzie znajdował się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Musisz pamiętać o tym, aby wnieść pozew w dwóch egzemplarzach, ponieważ ten drugi egzemplarz będzie dostarczony pozwanemu, a każdy musi posiadać Twój podpis. Poza tym, do odpisu pozwu koniecznie muszą być dołączone kserokopie wszystkich dokumentów, które dołączyłeś jako załączniki w pozwie oryginalnym. Jeżeli pozew ma dotyczyć osoby nieletniej, to w jego imieniu, muszą go złożyć rodzice, albo prawni opiekunowie, jednak pozostałe działania odnośnie składania takiego pozwu są takie same, jak wtedy, gdy roszczenia dotyczą osoby pełnoletniej.

odszkodowanie z oc sprawcy

Istotne jest także to, że taki pozew, możemy wytoczyć w zwykłym postępowaniu cywilnym, ale także mamy szansę wytoczyć go w postępowaniu uproszczonym. Jednak tutaj warunkiem jest to, aby wartość przedmiotu, którego dotyczy spór, nie przekroczyła 10 tysięcy złotych.

Co więcej, w takim momencie, wniesienie pozwu koniecznie musi się odbyć na urzędowym formularzu, którego wzór udostępniony jest na stronie ministerstwa sprawiedliwości: http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/form1_p.pdf. Jeżeli tak postąpimy, to będziemy mieli pewność, że wszystko jest zrobione tak, jak być powinno.

Kolejna sprawa: do którego sądu skierować pozew przeciwko ubezpieczycielowi?

Tutaj do wyboru mamy dwie opcje. Pozew możemy wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby zakładu ubezpieczeń albo też, co może okazać się dla Ciebie sporym ułatwieniem, przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania albo siedziby. Np. w sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń będzie miał swoją siedzibę w Warszawie, a Ty będziesz mieszkał w Suwałkach masz prawo skierować sprawę do sądu stołecznego albo do suwalskiego.
Kiedy w miejscowości będzie parę sądów, to każdy z nich ma pod sobą określone dzielnice, a więc trzeba będzie wybrać ten właściwy dla naszej dzielnicy zamieszkania, albo dla tej, w której znajduje się siedziba zakłada ubezpieczeń. Jeżeli okaże się, że pozew został wniesiony błędnie, to sąd będzie miał obowiązek przekazania go do sądu właściwego, a Ty będziesz o tym fakcie powiadomiony.

odszkodowanie z oc sprawcy

Czwarta rzecz: jak wiele będzie kosztował proces o odszkodowanie z ubezpieczycielem?

Najpierw będziemy musieli zapłacić za tzw. wpis sądowy. Jego wartość to 5 proc. wartości przedmiotu sporu, a więc zazwyczaj żądanej kwoty. Jednak nie może to być mniej niż 30 zł, ani nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Jeśli więc, mamy w planach pozwać ubezpieczyciela np. o 20 000 zł, to sąd przy składaniu przez nas pozwu, będzie oczekiwał wniesienia opłaty w wysokości 1 000 zł.

Może się zdarzyć tak, że wartości przedmiotu sporu, nie będzie można określić w momencie składania takiego pozwu. Wówczas sąd ustali opłatę tymczasową między 30 zł a 1000 zł, a następnie wielkość opłaty ostatecznej, będzie podana w wyroku.

Jeżeli chodzi o samo postępowanie uproszczone, to obowiązują tam stałe opłaty, które będą zależno od wartości przedmiotu sporu, dlatego też od razu, jeszcze przed rozpoczęciem takiego postępowania, będziemy mogli sprawdzić, jaką opłatę należy wnieść:

  • do 2.000 zł –  opłata wynosi 30 zł;
  • 2.000 do 5.000 zł – 100 zł;
  • 5.000 do 7.500 zł – 250 zł;
  • ponad 7.500 zł – 300 zł.

Pozew zawsze musi być przez Ciebie opłacony, jednak pamiętaj, że masz możliwość, starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, co może mieć miejsce w całości, albo w części. W takim wniosku o zwolnienie z kosztów, trzeba określić sytuację majątkową, oraz dołączyć pisma, które będą ją pokazywały, jak np. kwit od renty.

Pozew o odszkodowanie – proces z ubezpieczycielem, który odmawia wypłaty lub zaniża odszkodowanie

Taki wniosek możesz złożyć od razu z pozwem, po wezwaniu do uiszczenia opłaty, a także na każdym etapie postępowania, jednak musisz pamiętać, że zwolnienie nie będzie działało wstecz, a więc jeśli zostały poniesione wcześniej jakieś koszty, to nie zostaną one zwrócone. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wygrasz proces, a sąd podejmie decyzję, że wszelkie koszty jakie zostały przez Ciebie poniesione, musi Ci zwrócić pozwany. Co więcej, pamiętaj że jeśli to Ty przegrasz sprawę, to takie zwolnienie od kosztów, nie będzie Cię chroniło przed koniecznością zwrócenia kosztów poniesionych przez drugą stronę, np. za adwokata. O tego typu sprawach, zawsze decyduje sąd podczas przedstawiania wyroku.

Musisz też pamiętać o tym, że dodatkowe koszty będziesz musiał ponieść, jeżeli zdecydujesz się skorzystać ze wsparcia kancelarii, która będzie specjalizowała się w odzyskiwaniu odszkodowań. W przeważającej większości, taka prowizja obliczana jest od uzyskanych kwot, ale przeważnie waha się między 8% a 25%.  Na jej wysokość, głównie będzie wpływał poziom trudności sprawy. Takie kancelarie pomogą nam odzyskać pieniądze nie tylko za wypadki drogowe, ale mogą być pomocne także podczas wypadków w pracy, w szkole, na chodniku, a nawet wtedy, gdy będziemy domagali się odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.

Jednak, jeżeli batalia sądowa, zostanie przez Ciebie wygrana, to możesz być pewny, że przyniesie Ci ona nie tylko ogromną satysfakcję, ale także odpowiednie pieniądze. Dlatego, jeżeli oceniłeś, że wina sprawcy nie podlega żadnym wątpliwością, a Ty masz naprawdę solidne dowody, to warto podjąć się takiego kroku. Jednak trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo musisz wiedzieć, że taka sprawa może trochę potrwać.

Podsumowanie

Nie wolno Ci wychodzić z założenia, że nie jesteś w stanie napisać pozwu – jeśli się chce, to tak naprawdę wszystko da się zrobić

Musisz pamiętać, że od momentu odkrycia szkody, masz tylko 3 lata, na złożenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi. Po tym czasie sprawa się przedawni.

Musisz być przygotowany na opłatę za wpis sądowy. Wynosi ona 5% wartości odszkodowania, o które będziesz się starał

Zawsze masz prawo do tego, aby poprosić o zwolnienie z wpisu, jednak to co zdążysz już wpłacić do sądu, nie zostanie Ci oddane.

Jeżeli sprawa zakończy się twoją wygraną, to jest spora szansa, że wszystkie koszty, jakie musiałeś w związku z nią ponieść, zostaną Ci zwrócone przez pozwanego.

[Głosów:4    Średnia:2.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here