Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór

0
2571

Jeżeli staniesz się osoba poszkodowaną na skutek wypadku drogowego, zawsze masz prawo do tego aby ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania. W tym celu jednakże potrzebne jest zgromadzenie właściwej dokumentacji, jaka będzie dowodem potwierdzającym Twoją słuszność wysuwanych roszczeń. W tym celu niezbędne okazuje się zatem skompletowanie każdego papierka, jaki może okazać się na tyle ważnym, iż przybliży nas do przyznania nam odpowiedniej rekompensaty. Jednym z takich dokumentów traktowanych jako niezawodny argument jest dokumentacja medyczna.

odszkodowania z oc

Załóżmy, że na skutek wypadku drogowego, w którym uczestniczyliśmy i byliśmy pokrzywdzeni trafiliśmy do placówki medycznej. Przewiezieni przez personel karetki pogotowia, zostaliśmy uwzględnieni w notatce sporządzonej przez udzielającą nam wsparcia ekipę. Notatka ta stanowi natomiast nic innego jak swego rodzaju dokumentację medyczną, która umożliwi nam przede wszystkim wysunięcie roszczeń o podstawne wyliczenie należnego nam zadośćuczynienia.

W związku z tym, musimy więc udać się do placówki medycznej, do jakiej zostaliśmy skierowani, albo w której podejmowane było nasze leczenie czy tez powypadkowa rehabilitacja i wypełnić wniosek o wydanie papierka wyżej charakteryzowanego. To naturalna kolej rzeczy i raczej mało kiedy pacjent spotyka się z odmową.

Zasady te normuje bowiem przepis prawny, a dokładniej artykuł 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na tej podstawie pacjent uzyskuje dostęp do wglądu w dokumentację medyczną oraz przejęcia jej w celu sporządzenia oświadczenia do ubezpieczyciela. Dokumentacja, na mocy wyżej wspomnianej regulacji prawnej, powinna być przechowywana przez podmiot leczniczy bez względu na to czy chodzi o podmiot prywatny, czy też państwowy.

odszkodowanie z oc sprawcy

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór

odszkodowanie z oc sprawcy

Co więcej, papiery pacjentów mają być udostępniane i prowadzone, w przeciwnym razie placówka medyczna poniesie odpowiedzialność. Ponadto punkty medyczne są zobowiązane do zapewnienia należytej ochrony danych personalnych występujących w dokumentacji. Kiedy zaś mamy już wgląd w dokumentację z naszego procesu leczenia, z wyszczególnieniem wszelkich doznanych obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu, koniecznie powinniśmy udać się do ubezpieczyciela.

Dostęp do dokumentacji medycznej powinien mieć zwłaszcza pacjent. Pamiętajmy, że to z myślą o nim w szczególności tworzone są papiery, a zatem nikt nie robi nam przysługi, że tego rodzaju dokumentację nam udostępnia. W przypadku pacjenta małoletniego z kolei, podobnie jak i osoby ubezwłasnowolnionej, dostęp do papierów ma przedstawiciel ustawowy – opiekun, rodzice itd. Za zupełnie bezprawne określa się natomiast próby ograniczania dostępu do dokumentacji medycznej po złożeniu wniosku przez głównego zainteresowanego, którego dokumentacja ta bezpośrednio dotyczy.

Także kiedy pacjent umrze, istnieje prawo do tego, żeby wgląd w jego dokumentację miały osoby przez niego upoważnione, które zazwyczaj wpisuje się w formularzach wypełnianych przed rozpoczęciem leczenia. Istotne jest także nadmienienie, iż ustawa prawna nie wymusza sporządzenia pisemnego upoważnienia danych członków rodziny do wglądu w nasz stan zdrowia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here