Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór

0
2409

Jeżeli staniesz się osoba poszkodowaną na skutek wypadku drogowego, zawsze masz prawo do tego aby ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania. W tym celu jednakże potrzebne jest zgromadzenie właściwej dokumentacji, jaka będzie dowodem potwierdzającym Twoją słuszność wysuwanych roszczeń. W tym celu niezbędne okazuje się zatem skompletowanie każdego papierka, jaki może okazać się na tyle ważnym, iż przybliży nas do przyznania nam odpowiedniej rekompensaty. Jednym z takich dokumentów traktowanych jako niezawodny argument jest dokumentacja medyczna.

odszkodowanie z oc sprawcy
odszkodowania z oc

Załóżmy, że na skutek wypadku drogowego, w którym uczestniczyliśmy i byliśmy pokrzywdzeni trafiliśmy do placówki medycznej. Przewiezieni przez personel karetki pogotowia, zostaliśmy uwzględnieni w notatce sporządzonej przez udzielającą nam wsparcia ekipę. Notatka ta stanowi natomiast nic innego jak swego rodzaju dokumentację medyczną, która umożliwi nam przede wszystkim wysunięcie roszczeń o podstawne wyliczenie należnego nam zadośćuczynienia.

W związku z tym, musimy więc udać się do placówki medycznej, do jakiej zostaliśmy skierowani, albo w której podejmowane było nasze leczenie czy tez powypadkowa rehabilitacja i wypełnić wniosek o wydanie papierka wyżej charakteryzowanego. To naturalna kolej rzeczy i raczej mało kiedy pacjent spotyka się z odmową.

Zasady te normuje bowiem przepis prawny, a dokładniej artykuł 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na tej podstawie pacjent uzyskuje dostęp do wglądu w dokumentację medyczną oraz przejęcia jej w celu sporządzenia oświadczenia do ubezpieczyciela. Dokumentacja, na mocy wyżej wspomnianej regulacji prawnej, powinna być przechowywana przez podmiot leczniczy bez względu na to czy chodzi o podmiot prywatny, czy też państwowy.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór

Co więcej, papiery pacjentów mają być udostępniane i prowadzone, w przeciwnym razie placówka medyczna poniesie odpowiedzialność. Ponadto punkty medyczne są zobowiązane do zapewnienia należytej ochrony danych personalnych występujących w dokumentacji. Kiedy zaś mamy już wgląd w dokumentację z naszego procesu leczenia, z wyszczególnieniem wszelkich doznanych obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu, koniecznie powinniśmy udać się do ubezpieczyciela.

Dostęp do dokumentacji medycznej powinien mieć zwłaszcza pacjent. Pamiętajmy, że to z myślą o nim w szczególności tworzone są papiery, a zatem nikt nie robi nam przysługi, że tego rodzaju dokumentację nam udostępnia. W przypadku pacjenta małoletniego z kolei, podobnie jak i osoby ubezwłasnowolnionej, dostęp do papierów ma przedstawiciel ustawowy – opiekun, rodzice itd. Za zupełnie bezprawne określa się natomiast próby ograniczania dostępu do dokumentacji medycznej po złożeniu wniosku przez głównego zainteresowanego, którego dokumentacja ta bezpośrednio dotyczy.

odszkodowanie z oc sprawcy

Także kiedy pacjent umrze, istnieje prawo do tego, żeby wgląd w jego dokumentację miały osoby przez niego upoważnione, które zazwyczaj wpisuje się w formularzach wypełnianych przed rozpoczęciem leczenia. Istotne jest także nadmienienie, iż ustawa prawna nie wymusza sporządzenia pisemnego upoważnienia danych członków rodziny do wglądu w nasz stan zdrowia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here