Co obejmuje ubezpieczenie autocasco? Na co zwracać uwagę? Odpowiadamy

0
2955

Chociaż ubezpieczenie AC (auto casco) jest polisą nieobowiązkową, coraz więcej kierowców decyduje się na rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Aby jednak zyskać większe poczucie bezpieczeństwa i pewność na drodze, do wyboru polisy należy podejść rozsądnie. Jak wybrać dobre ubezpieczenie i na co uważać?

odszkodowania z oc

O ile wybór ubezpieczenia OC zwykle ogranicza się do ceny, tak w przypadku polisy AC podjęcie decyzji jest dużo bardziej skomplikowane. Niska składka w tym przypadku będzie bowiem oznaczać zbyt wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej i niższe odszkodowanie w razie zdarzenia drogowego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej przy AC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę finansową sprawcy w razie szkód wyrządzonych osobom pokrzywdzonym. W praktyce oznacza to najczęściej finansowanie przez ubezpieczyciela naprawy uszkodzonego samochodu poszkodowanego. Sprawca natomiast zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy swojego auta we własnym zakresie.

Aby tego uniknąć, wystarczy wykupić ubezpieczenie auto casco. W pełnym wariancie obejmuje bowiem m.in. takie zdarzenia losowe jak:

 • zderzenie z innym pojazdem, obiektem, osobą, zwierzęciem,
 • akty wandalizmu,
 • kradzież pojazdu, w tym elementów wyposażenia,
 • uszkodzenia wywołane czynnikami atmosferycznymi i kataklizmami, np. grad, pożar, powódź.

W wariancie „mini”, ubezpieczenie AC obejmuje zarówno kradzież auta, uszkodzenia wywołane czynnikami atmosferycznymi i zderzenia ze zwierzętami.

Czynniki wypływające na wysokość składki AC

Wysokość składki na ubezpieczenie AC kształtowana jest przez kilka podstawowych czynników, które wiążą się bezpośrednio z ryzykiem ubezpieczeniowym. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją jeszcze dodatkowe parametry, które wpływają na ostateczną cenę polisy.

 • Udział własny w szkodzie

 To kwota, o którą pomniejszane jest wypłacane przez ubezpieczyciela odszkodowanie. Im wyższy udział własny, tym niższa składka AC.

 • Franszyza integralna

To kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy wysokość ustalonej franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę odszkodowania. Im wyższa franszyza integralna, tym niższa składka ubezpieczeniowa.

 • Wariant naprawy szkód

Ubezpieczający może wybrać jeden spośród dwóch wariantów polisy: kosztorysowy oraz serwisowy. Istotą tego pierwszego jest wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela i naprawa pojazdu we własnym zakresie przez właściciela auta. Wariant serwisowy stanowi formę bezgotówkowej naprawy auta w serwisie samochodowym – na podstawie wyceny warsztatu.

odszkodowanie z oc sprawcy

Chociaż wariant kosztorysowy pozwala obniżyć wysokość składki AC, nie zawsze wysokość odszkodowania będzie adekwatna do faktycznych kosztów naprawy pojazdu. Dlatego warto rozważyć wariant serwisowy.

odszkodowanie z oc sprawcy

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, warto zapoznać się z warunkami obowiązywania polisy. Istotną rolę odgrywają m.in. wyłączenia odpowiedzialności – sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęściej dotyczy to takich sytuacji jak m.in.:

 • zgłoszenie szkody po terminie,
 • kradzież pojazdu na skutek rażącego zaniedbania (np. pozostawienia kluczyków w stacyjce, pozostawienia otwartych drzwi, pozostawienia otwartego okna),
 • wartość szkody nie przekracza wartości franszyzy integralnej,
 • szkody powstałe po spożyciu środków odurzających, alkoholu, itp.,
 • szkody spowodowane przez osobę nieposiadającą uprawień do kierowania pojazdami,
 • szkody powstałe na skutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje o zakresie ochrony oraz wyłączeniach odpowiedzialności można znaleźć w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here