Jak uzyskać odszkodowanie z OC za szkody osobowe?

0
1788

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami natury prawnej, każdy kierowca, który decyduje się na inwestycję w swój pojazd mechaniczny zobowiązany jest do tego, żeby wykupić niezbędną polisę ubezpieczeniową. Dzięki niej zmotoryzowany będzie zabezpieczony na wszelki wypadek. I tego typu rekompensatom, a w szczególności odszkodowaniom wynikającym z tytułu posiadania OC za szkody osobowe poświęciliśmy nasz niniejszy poradnik wirtualny. Zapraszamy do wnikliwej lektury fragmentów poniżej, gdzie podpowiadamy, w jaki sposób ubiegać się o środki pieniężne.

odszkodowania z oc

Zacznijmy jednakże od początku. Czym tak na dobrą sprawę w ogóle jest OC wyżej wspomniane? Otóż jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które narzucone zostało odgórnie na podstawie określonych regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju na ten moment. W konsekwencji tego, jeżeli nie chce się płacić za ewentualne szkody powstałe na skutek niefortunnych zdarzeń drogowych z własnej kieszeni, niezbędne jest zwrócenie uwagi na coraz to atrakcyjniejsze oferty popularnych towarzystw ubezpieczeniowych, które proponują tego typu zabezpieczenia, jakimi są polisy. Jedną z nich jest właśnie OC – to wariant przymusowy, którego nie da się uniknąć. Jeżeli chcesz mieć auto, musisz również posiadać OC. Poprzez wykupienie tej kategorii ubezpieczenia, zyskujemy szansę na to, żeby uzyskiwać odszkodowanie w razie gdy staniemy się uczestnikami nieszczęśliwych wypadków – nawet niekoniecznie bardzo poważnych w skutkach sytuacji drogowych, lecz także drobniejszych wydarzeń oraz kolizji typu karambol. To, ile dostaniemy rekompensaty finansowej, na jakich warunkach, po spełnieniu jakich czynników oraz w jakim momencie pieniądze zostaną nam wydzielone, zależne jest od rozmaitych kryteriów.

W przypadku ubezpieczenia OC ustalono, iż z polisy sprawcy danego zdarzenia drogowego jest sposobność wydzielenia dużo większego odszkodowania niż z posiadanego przez siebie NNW. Niestety wielu zmotoryzowanych o takowych przychylnych z ich perspektywy przepisach nie wie zbyt wiele. Najczęściej utożsamia się polisę OC wyłącznie z rekompensatami pieniężnymi za zniszczone pojazdy. Nie jest to jednakże jak się okazuje w praktyce, jedyna forma uzyskiwania funduszy w ramach posiadanego ubezpieczenia.

Roszczenia można składać także wówczas, kiedy dojdzie do wyrządzenia poważnych szkód osobowych.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ogólnie istnieje opcja uzyskania zwrotu kosztów leczenia i o tym także należy pamiętać. Ponadto można mówić o rekompensatach wypłacanych z tytułu poniesionych szkód majątkowych, przez co rozumie się przykładowo zniszczenia samochodów, a także mienia. Wtedy środki wypłacane są na przykład z funduszu OC sprawcy. Najczęściej tak jest w momencie, kiedy doprowadzi się do zniszczenia pojazdu mechanicznego, zgłosi się tę sytuację do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. UFG natomiast pokrywa szkodę majątkową w momencie, gdy winny kolizji jest niezidentyfikowany bądź jeżeli sprawca wypadku nie posiada wymaganego OC. Jako UFG rozumie się zaś Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pewne zabezpieczenie pieniężne daje też Twoje AC, a mianowicie z niego wydzielane są pewne fundusze, zaś dokonana za nie reperacja wozu będzie wpisana w historii ubezpieczeniowej. Może prowadzić w ogólnym rozrachunku do wpłynięcia na podwyższenie kosztu AC w następnym roku.

Przejdźmy teraz na moment do rozważań na temat wysokości odszkodowania. To zależy od szkód majątkowych jakie zostały wyrządzone. Najważniejszym kryterium w tym aspekcie jest wycena zrealizowana przez rzeczoznawcę. Od niej zależy określona kwota. Nie jest to jednakże ostateczna suma, która ostatecznie może trafić na nasze konto z tytułu rekompensaty. Bardzo często pokrzywdzeni nie zgadzają się na przyznaną za małą ich zdaniem sumę i wtedy odwołują się. Kiedy zaś dojdzie do wyrządzenia szkody osobowej, przez którą rozumiemy urazy natury psychicznej czy też fizycznej, czyli w drugim ze wspomnianych przypadków – jakiś wyraźny uszczerbek na zdrowiu, na ciele, wtedy możemy ubiegać się o pieniądze w ramach NNW, OC winnego i jednocześnie – własnego NWW oraz OC sprawcy wypadku.

Jeżeli chodzi o fundusze wypłacane z prywatnego NWW, to pieniądze te należą się poszkodowanym, którzy ponieśli uszczerbek na kondycji zdrowotnej w ramach niefortunnego zdarzenia drogowego. Jest to również związane z ilością procentu owego uszczerbku oraz konkretnych parametrów i zasad, jakie obowiązują w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pieniądze wypłacane zaś jako rekompensata z tytułu OC sprawcy, są należne w momencie, gdy dojdzie do szkód osobowych. Wtedy dużo bardziej opłaca się „ściągać” rekompensatę od OC winnego niż na przykład wyżej wspomnianego NWW, ponieważ sumy będą znacznie większe.

Musimy jednakże mieć głowę na karku i dokładnie znać się na obowiązujących przepisach natury prawnej, ponieważ tylko wtedy uda nam się złożyć właściwe roszczenia, które znacząco zwiększą sumę naszej ostatecznej kwoty wypłacalnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Bardzo istotnym aspektem, na jaki warto zwrócić szczególną uwagę, zaś o których również wielu zmotoryzowanych – poszkodowanych na skutek różnorodnych wypadków zupełnie nie wie – jest opcja uzyskiwania odszkodowania z NNW oraz OC w tym samym czasie, równocześnie, z tytułu tych samych strat i tych samych, jednorazowych zdarzeń drogowych niefortunnych w swych skutkach.

Warto odróżniać w kwestii odszkodowań kilka kwestii. Po pierwsze, jeżeli dojdzie do zdarzenia, jakie będzie generowało szkody majątkowe, wtedy do akcji wkracza rzeczoznawca, który szacuje procentowo wysokość poniesionych strat. Na tej podstawie jest kalkulowana ilość kwoty, jaka trafi na konto pokrzywdzonego. Nieco inaczej jest natomiast wtedy, kiedy pojawiają się szkody osobowe, wtedy rekompensata jest wydawana w oparciu o sprawozdanie, które przygotowane zostanie w zasadzie przez samego pokrzywdzonego. Musimy wiedzieć, iż istnieje kilka kroków niezbędnych do tego, aby bezproblemowo móc uzyskać zadośćuczynienie z polisy ubezpieczeniowej OC za wyrządzone szkody osobowe.

Pierwsza kwestia – bardzo ważna do rozpoczęcia wszelkich formalności – to sam fakt, iż roszczenia tego rodzaju nie powinny wpływać do towarzystw ubezpieczeniowych na chwilę po następującym zdarzeniu, ale wtedy, kiedy dojdzie do zakończenia procesu leczenia.

Niezbędne jednakże jest tego procesu udowodnienie, a w tym celu zaleca się gromadzenie paragonów czy też faktur potwierdzających dokonywane zakupy. To gwarancja, że nie kłamiesz i pierwszy krok do tego, aby uargumentować przydzielenie Ci danej sumy pieniężnej. Kiedy zaś dojdzie do wypadku, obowiązkowo zacznij od wzięcia numeru polisy OC sprawcy. Wtedy zyskasz stosowną wiedzę odnośnie tego, do kogo trzeba Ci się zgłosić, żeby otrzymać środki pieniężne.

Biorąc pod uwagę utratę zdrowia na skutek wypadku drogowego, pod uwagę wzięto różne formy możliwych roszczeń. Wśród nich wydziela się między innymi opcję ubiegania się o otrzymanie zwrotu kosztów leczenia, w tym zakupu lekarstw czy podejmowania specjalistycznych kuracji i terapii. Pieniądze można też pozyskiwać za rehabilitację czy też rekompensatę kosztów poniesionych na skutek dojazdów do punktów medycznych. Kolejna forma roszczeń to odszkodowanie za wyrządzone krzywdy i szkody fizyczne a także cierpienie psychiczne.

Następnym typem zadośćuczynienia jest zwrócenie zarobków, które pokrzywdzony utracić na skutek wypadku i wynikającego z niego leczenia. Warto w tym wypadku jednakże pamiętać, że taka forma roszczeń, jaka wiąże się z wydzielaniem pieniędzy utraconych na skutek niemożności zarobkowania, obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku ludzi, którzy zatrudnieni są na podstawie standardowej umowy o pracę. W kwestii pracy w oparciu o śmieciowe umowy, a więc o dzieło oraz zlecenie, niezbędne jest najpierw oszacowanie ze zleceniodawcą, ile mniej więcej dałoby radę, abyś w danym okresie zarobił, ale szkody poniesione na skutek wypadku ci to uniemożliwiły.

Jeszcze inną formą świadczeń jest renta, która obowiązywać ma na zwiększone zapotrzebowanie dotyczące długiego procesu leczenia. Można tu także mówić o pokrywaniu kosztów rehabilitacji czy stałej opieki nad pokrzywdzonym przez specjalistów. Jest także opcja otrzymania świadczeń uznawanych za tak zwaną rentę uzupełniającą będącą swego rodzaju wyrównaniem różnic w zarobkach uzyskiwanych przez pokrzywdzonych przed niefortunnym wypadkiem, a bezpośrednio po nim, po względnym dojściu do zdrowia. Istnieje też możliwość wysuwania roszczeń o jednorazowe zapomogi, na jakie składają się świadczenia potrzebne do uruchomienia swojej własnej działalności gospodarczej bądź przekwalifikowania się.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC za szkody osobowe?

To obowiązuje zaś w sytuacji, gdy pokrzywdzony został na skutek wypadku inwalidą. Na koniec jeszcze krótka wzmianka o opcji otrzymywania odszkodowań za zagubione w wyniku wypadku przedmioty, powiedzmy – telefon komórkowy, portfel, rzeczy osobiste, ciuchy. Tu dokonujemy indywidualnej wyceny.

odszkodowanie z oc sprawcy

Bardzo łatwo jest natomiast ustalić wysokość rekompensaty pieniężnej w momencie, gdy chcemy otrzymać rekompensatę za leczenie i rehabilitację. Nie ma kłopotu z określeniem ich wysokości, bowiem w tym celu – jak wspominaliśmy to już powyżej, niezbędne jest przechowywanie paragonów.

Możemy także upominać się o otrzymanie pieniędzy z tytułu inwestycji w leki, a nawet przejazdy taksówką na usługi rehabilitacyjne w przypadku osób poszkodowanych aż do tego stopnia, iż samodzielnie nie dadzą rady przemieszczać się.

Wreszcie plus także dla osób innych, a mianowicie Twojej rodziny. Przebywanie dłuższy czas w szpitalu sprawia, że mamy szansę na to, aby otrzymać zwrot kosztów dojazdu naszych bliskich – żony czy męża, rodzeństwa, dzieci, rodzica.

Przyda się zatem kompletować rachunki. Obowiązujące od maja 2016 roku przepisy regulowane przez rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wskazują jednoznacznie, że towarzystwo ubezpieczeniowe musi przekazywać rekompensatę także wtedy, kiedy ze względu na zbyt wydłużony czas oczekiwania na usługi rehabilitacyjne czy zabieg bądź rozpoczęcie procesu leczenia, pokrzywdzony udał się do kliniki prywatnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here