Kiedy mamy prawo do odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)? 5 tys

0
1495

Kiedy dochodzi do klasycznych wypadków drogowych, albo rozmaitych form stłuczek komunikacyjnych, masz sposobność ubiegania się o wypłatę stosownej rekompensaty w postaci standardowego odszkodowania. Pieniądze wypłacane są z reguły w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC polisy sprawcy. Niemniej jednak, warto wiedzieć, iż tego rodzaju fundusze przysługują pod warunkiem, że mamy do czynienia z osobą, która doprowadzając do wypadku drogowego miała wykupione ubezpieczenie. Co natomiast wówczas, gdy polisy winny zajścia nie ma?

odszkodowania z oc

Jedną z form ubiegania się o swoje prawa jest przede wszystkim pozyskiwanie środków z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Istnieje taka opcja w dwóch charakterystycznych przypadkach. Po pierwsze, w grę wchodzi moment, w jakim nie da rady ustalić jednoznacznie sprawcy zdarzenia drogowego, a po drugie – kiedy zmotoryzowany, jaki spowodował zajście nie ma aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co do pierwszej sytuacji – sprawca jest ustalony, w związku z czym Fundusz jest zobligowany do tego, żeby wypłacić rekompensatę czy też zadośćuczynienie. Zgodnie z aktualnymi przepisami natury prawnej, wyróżnia się dwie typowe szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jedna kategoria to szkody na osobie, a druga to szkody materialne, czyli rzeczowe. Mowa tu więc o uszkodzeniach ciała, urazach, uszczerbkach na zdrowiu, lub wręcz odwrotnie – braku niesprawności fizycznej czy psychicznej poszkodowanego, ale niesprawnym, zniszczonym wozie czy uszkodzeniach innego mienia niż pojazd. Warto wiedzieć, że w zależności od tego kształtuje się procedura i formalności niezbędne do zrealizowania krok po kroku po to, ażeby móc otrzymać właściwą rekompensatę.

W momencie, gdy pojawiają się szkody wyrządzane na osobie, a więc chodzi o straty niematerialne zaś osobowe, jest konkretna przesłanka do tego, aby ubiegać się z tytułu działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o stosowną rekompensatę oraz odszkodowanie. Powody są jak najbardziej uzasadnione i sensownie uargumentowane.

Naszym dążeniem jako poszkodowanych, starających się o taką zapomogę powinno być natomiast wykazanie, że te straty, jakie ponieśliśmy faktycznie dotyczą ruchu pojazdu mechanicznego, którego nie udało się określić, zidentyfikować, bo na przykład sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. To, jaka jest wysokość rekompensaty to natomiast kwestia zależna od wielorakich czynników, w tym samego stylu i charakteru poniesionych obrażeń oraz ich stopnia, czyli rozległości. Nie bez znaczenia w tym przypadku okazuje się również intensywność tych szkód osobowych, a także ich długotrwałość występowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bardzo często wypłaca odszkodowania także wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji, iż poniesione zostały przez pokrzywdzonego koszty na rzecz usług rehabilitacyjnych czy procesu leczenia, z jakich musiał skorzystać. Wtedy zadośćuczynienie także jak najbardziej przysługuje i obowiązuje Musimy wiedzieć, że podobna sytuacja jest także wtedy, kiedy chodzi o szkody dotyczące nieobecności w pracy oraz zredukowanych w tym okresie dochodów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma opcję wypłacenia pokrzywdzonemu odszkodowania, jakie pozwoli na pokrycie strat.

W momencie, kiedy zaś dochodzi do wypadku, w ramach którego pojawiła się szkoda materialna – odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może przysługiwać, lecz nie zawsze. Wypłata należności obowiązuje tylko wtedy, kiedy poszkodowany doznał obrażeń, a poza tym dodatkowo pojawiły się też uszkodzenia jego pojazdu.

Kiedy mamy prawo do odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)? 5 tys

Musi w grę wchodzi sytuacja, w jakiej pojawiło się wyraźne naruszenie czynności narządu ciała bądź jakiś rozstrój zdrowotny, ale trwający ponad czternaście dni. W przeciwnym razie o uzyskanie środków rekompensujących w ramach Ubezpieczeniowego

Funduszu Gwarancyjnego nie jest możliwe.

Kiedy natomiast wszelkie wyżej wspomniane warunki zostaną spełnione, Fundusz musi wypłacić należności z tytułu odszkodowania. Mają one być takiej wysokości, aby pokrywały wszelkiego rodzaju ponoszone szkody. Nie jest to jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ gdy nastaną okoliczności, iż pokrzywdzony na sposobność zaspokojenia roszczeń w ramach umowy ubezpieczenia dobrowolnego, zawieranego dodatkowo, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje jedynie część należności za wyrządzone szkody. Mianowicie, zaspokajana jest ta część rekompensaty, której nie da się wypłacić z tytułu na przykład ubezpieczenia Autocasco. Jeżeli więc masz dodatkowe polisy, najpierw wykorzystujesz świadczenia z nich, a dopiero później wkracza do swych kalkulacji

Fundusz, który reguluje brakujące zobowiązania.

W momencie, kiedy dochodzi do zdarzenia, którego sprawca nie jest ubezpieczony, a więc nie posiada wymaganej odgórnie polisy ubezpieczenia OC, szkoda na osobie jest traktowana dokładnie tak samo, jak wyżej opisaliśmy, gdy w grę wchodzi wypadek wynikający z winy nieustalonego sprawcy. Nieco inaczej jest zaś wtedy, kiedy w grę wchodzą szkody poniesione na mieniu.

Fundusz w takich momentach jest podmiotem odpowiadającym nawet w sytuacji, gdy uczestnicy niefortunnego zdarzenia nie mają żadnych szkód osobowych, a więc żadnych obrażeń ciała. Jeżeli chcemy zgłosić swoje roszczenia do Funduszu, to zawsze należy to wykonać poprzez firmę ubezpieczeniową, a w zasadzie może być to dowolna placówka, która proponuje obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

 

[Głosów:2    Średnia:4/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here