Termin likwidacji szkody komunikacyjnej

0
1796

Wydarzenia drogowe różnego typu to wielki stres, który sprawia, że bardzo często w momencie, gdy stajemy się ich uczestnikami, kompletnie tracimy trzeźwość oceny sytuacji oraz logikę myślenia.

odszkodowania z oc

Niestety rzutuje to na zaprzepaszczanie sobie szans na pozyskanie stosownego odszkodowania z tytułu posiadanych polis ubezpieczeniowych opłacanych przecież właśnie po to, ażeby móc zrekompensować straty oraz szkody ponoszone w tego typu zajściach.

Warto zatem mieć głowę na karku mimo paniki i zdenerwowania, których doświadczamy.

Przyda się również, aby każdy kierowca siadający za kółko, był doskonale obeznany w obowiązujących przepisach prawnych i wiedział, do czego i kiedy ma prawo, a także w jakim wymiarze. Nasz niniejszy poradnik internetowy stworzony został natomiast z myślą o zmotoryzowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się szczegółów odnośnie zagadnienia likwidacji szkody komunikacyjnej oraz terminów je wiążących,

odszkodowanie z oc sprawcy

Zgodnie z przepisami, jakie obowiązują od dnia 22 maja 2003 roku, istnieje pewien wyznaczony konkretnie w przepisach i regulacjach termin likwidacji szkody komunikacyjnej, który w ramach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określany jest jako trzydzieści dni. Za początek odliczania tego przedziału czasowego rozumie się datę złożenia zawiadomienia o wyrządzeniu szkody. Zgodnie z ustawą zatem, każdy zakład ubezpieczeniowy jest zobligowany do tego, aby wypłacić właściwe zadośćuczynienie w postaci odszkodowania za poniesiony straty w ciągu około miesiąca kalendarzowego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Termin ten nie jest jednak zawsze wiążącym okresem. Od wyżej omówionego wymogu względem towarzystw ubezpieczeniowych istnieją pewne odstępstwa, a mianowicie – w niektórych sytuacjach w grę wchodzi znacznie wydłużony okres czasu na likwidację szkody komunikacyjnej, to jest na przykład dziewięćdziesiąt dni.

Termin likwidacji szkody komunikacyjnej

Taka sytuacja jest wtedy, kiedy nie ma sposobności określenia wysokości kwoty wypłacanego przez ubezpieczyciela zadośćuczynienia lub nie ma możliwości jednoznacznego określenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w terminie trzydziestu dni. Wtedy rekompensata ma zostać wypłacona w okresie do czternastu dni od dnia, w jakim ustalenie tego było możliwe. Istotne jest jednakże, aby okres ten nie przekroczył dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym doszło do zawiadomienia o szkodzie.

I od wyżej wspomnianych dziewięćdziesięciu dni na wypłatę rekompensaty jest pewien wyjątek. Przekroczenie tego terminu jest realne w momencie, kiedy to, jak duża suma ma być wypłacona w ramach odszkodowania oraz zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego są uzależnione od postępowania cywilnego oraz karnego. Gdy natomiast chodzi o bezsporną część należnej poszkodowanemu rekompensaty, to powinna ona zostać wypłacona w okresie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli natomiast dojdzie do zwłoki, wówczas ubezpieczyciel powinien podać konkretne argumenty, które będą uzasadnieniem zwlekania z wypłatą należności. W przypadku z kolei zlekceważenia tego wymogu, niezbędne jest zgłoszenie powstałej sytuacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here