Termin likwidacji szkody komunikacyjnej

0
1689

Wydarzenia drogowe różnego typu to wielki stres, który sprawia, że bardzo często w momencie, gdy stajemy się ich uczestnikami, kompletnie tracimy trzeźwość oceny sytuacji oraz logikę myślenia.

odszkodowanie z oc sprawcy
odszkodowania z oc

Niestety rzutuje to na zaprzepaszczanie sobie szans na pozyskanie stosownego odszkodowania z tytułu posiadanych polis ubezpieczeniowych opłacanych przecież właśnie po to, ażeby móc zrekompensować straty oraz szkody ponoszone w tego typu zajściach.

Warto zatem mieć głowę na karku mimo paniki i zdenerwowania, których doświadczamy.

Przyda się również, aby każdy kierowca siadający za kółko, był doskonale obeznany w obowiązujących przepisach prawnych i wiedział, do czego i kiedy ma prawo, a także w jakim wymiarze. Nasz niniejszy poradnik internetowy stworzony został natomiast z myślą o zmotoryzowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się szczegółów odnośnie zagadnienia likwidacji szkody komunikacyjnej oraz terminów je wiążących,

Zgodnie z przepisami, jakie obowiązują od dnia 22 maja 2003 roku, istnieje pewien wyznaczony konkretnie w przepisach i regulacjach termin likwidacji szkody komunikacyjnej, który w ramach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określany jest jako trzydzieści dni. Za początek odliczania tego przedziału czasowego rozumie się datę złożenia zawiadomienia o wyrządzeniu szkody. Zgodnie z ustawą zatem, każdy zakład ubezpieczeniowy jest zobligowany do tego, aby wypłacić właściwe zadośćuczynienie w postaci odszkodowania za poniesiony straty w ciągu około miesiąca kalendarzowego.

Termin ten nie jest jednak zawsze wiążącym okresem. Od wyżej omówionego wymogu względem towarzystw ubezpieczeniowych istnieją pewne odstępstwa, a mianowicie – w niektórych sytuacjach w grę wchodzi znacznie wydłużony okres czasu na likwidację szkody komunikacyjnej, to jest na przykład dziewięćdziesiąt dni.

odszkodowanie z oc sprawcy

Termin likwidacji szkody komunikacyjnej

Taka sytuacja jest wtedy, kiedy nie ma sposobności określenia wysokości kwoty wypłacanego przez ubezpieczyciela zadośćuczynienia lub nie ma możliwości jednoznacznego określenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w terminie trzydziestu dni. Wtedy rekompensata ma zostać wypłacona w okresie do czternastu dni od dnia, w jakim ustalenie tego było możliwe. Istotne jest jednakże, aby okres ten nie przekroczył dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym doszło do zawiadomienia o szkodzie.

I od wyżej wspomnianych dziewięćdziesięciu dni na wypłatę rekompensaty jest pewien wyjątek. Przekroczenie tego terminu jest realne w momencie, kiedy to, jak duża suma ma być wypłacona w ramach odszkodowania oraz zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego są uzależnione od postępowania cywilnego oraz karnego. Gdy natomiast chodzi o bezsporną część należnej poszkodowanemu rekompensaty, to powinna ona zostać wypłacona w okresie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli natomiast dojdzie do zwłoki, wówczas ubezpieczyciel powinien podać konkretne argumenty, które będą uzasadnieniem zwlekania z wypłatą należności. W przypadku z kolei zlekceważenia tego wymogu, niezbędne jest zgłoszenie powstałej sytuacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here